Πρόσκληση ενδιαφέροντος


Απευθύνεται σε φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΜΘ, οι οποίοι μπορούν να απασχοληθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε αντικείμενο υποστήριξης των εργαστηρίων και να λάβουν από το ίδρυμα στο οποίο φοιτούν, οικονομική ενίσχυση με την μορφή αμοιβής.

Read more…