Παράταση εγγραφών – δηλώσεων


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΑΠΟ 22/03/2019  ΕΩΣ 27/03/2019

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.

Οι πρωτοετείς θα πρέπει να δηλώσουν από την πρώτη τους δήλωση  κατεύθυνση. Όσοι από τους  φοιτητές με έτος εισαγωγής 2013-2014  και πάνω δεν επέλεξαν κατεύθυνση θα πρέπει να επιλέξουν  κατά τη δήλωση τους. Αλλιώς δεν θα εμφανίζονται τα μαθήματα για να δηλωθούν.

Δηλώνονται μαθήματα μόνο ζυγών εξαμήνων από όλους τους φοιτητές. (2ου, 4ου και 6ου εξαμήνων)

Το σύνολο των ωρών των δηλωθέντων μαθήματων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 33 για τους φοιτητές μέχρι και το 7ο εξάμηνο.

Οι φοιτητές από το 8ο εξάμηνο και πάνω και μόνο αυτοί μπορούν να δηλώνουν μαθήματα πάνω από 33 ώρες.

Οι βαθμολογίες των μαθήματων που δεν δηλώθηκαν δεν καταχωρούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για να είστε σίγουροι ότι καταχωρήθηκε σωστά η δήλωση σας μετά την αποστολή της στη γραμματεία βγείτε και ξαναμπείτε στο σύστημα.

Μετά από τρεις εργάσιμες ημέρες ελέγξτε πάλι τη δήλωση σας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕIΣ ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μπαίνετε στο internet στη σελίδα του ΤΕΙ και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Κατόπιν στις ψηφιακές  υπηρεσίες και στη συνέχεια στην ηλεκτρονική γραμματεία.

Πληκτρολογείτε τους κωδικούς σας. Βλέπετε   Είναι περίοδος δηλώσεων και μπορείτε να συμπληρώσετε τη δήλωση μαθημάτων για την τρέχουσα περίοδο!  Ανοίγετε τη δήλωση.

Για να μπορέσετε να δείτε τα μαθήματα   αρχικά  επιλέγετε κατεύθυνση και στη  συνέχεια τα μαθήματα.  Όταν τελειώσετε τη δήλωση σας αποθηκεύστε την. Προσέξτε να γίνει σωστά η αποστολή στην γραμματεία. Μετά από πέντε ημέρες ελέγξτε αν έγινε σωστά η αποστολή.