Διάλεξη του καθηγητή Dr.-Ing. Karl-Robert Graf με θέμα:”Operations Management Today (Production Planning and Control – PPC)”


Την Τρίτη 14 Μαΐου και ώρα 14:30 στο αμφιθέατρο 108 του κτιρίου της Βιβλιοθήκης, πραγματοποιήθηκε η διάλεξη του καθηγητή Dr.-Ing. Karl-Robert Graf, του Τμήματος Computer Science and Business Information του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών της Καρλσρούης στη Γερμανία. Το θέμα της διάλεξης ήταν “Operations Management Today (Production Planning and Control – PPC)”.