Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας


Την Πέμπτη 6 Ιουνίου στις 13:00 θα γίνει η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας “Wildlife Tourism-Safari in South Africa” της Χ. Τσιφτσή, στο γραφείο του Γ. Θερίου.