Αναβολή Μαθήματος ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ


Το μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 08-10-2019. Η ημερομηνία αναπλήρωσης του θα  ανακοινωθεί σύντομα.