Οι ανανεώσεις εγγραφών και δηλώσεις μαθημάτων


Οι ανανεώσεις εγγραφών και δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών θα γίνουν από 24/02/2020 έως 24/03/2020. Μετά την υποβολή και οριστικοποίηση της δήλωσης και σε διάστημα δυο – τριών ημερών να γίνει επανέλεγχος.  

(Φροντίστε να αποθηκεύσετε την δήλωση σας)  

  1. Τα μαθήματα «Μικροοικονομική Ανάλυση», «Μικροοικονομική», και  «Μακροοικονομική Ανάλυση», «Μακροοικονομική» και «Οικονομική» οι φοιτητές μπορούν να τα δηλώσουν και να τα παρακολουθήσουν στο εαρινό εξάμηνο ως «Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία» του Προγράμματος σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
  2. Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Πληροφοριών που χρωστούν το μάθημα «Στατιστική Επιχειρήσεων» και «Εισαγωγή στη Στατιστική» μπορούν να το δηλώσουν και να δώσουν εξετάσεις (θεωρία και εργαστήριο) στο εαρινό εξάμηνο. Το μάθημα δεν θα διδαχθεί. Όσοι επιθυμούν μπορούν να το παρακολουθήσουν   μόνο   στο   χειμερινό   εξάμηνο   ως   «Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση Ι» του Προγράμματος σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  3. OIφοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Πληροφοριών που χρωστούν τα μαθήματα «Management» ή «Μάνατζμεντ στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα» και «Διοίκηση Επιχειρήσεων», μπορούν να τα δηλώσουν και να δώσουν εξετάσεις στο εαρινό εξάμηνο. Τα μαθήματα δεν θα διδαχθούν στο εαρινό εξάμηνο. Όσοι επιθυμούν  μπορούν να το παρακολουθήσουν μόνο στο χειμερινό εξάμηνο ως «Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» του  Προγράμματος  σπουδών  Διοικητικής  Επιστήμης και Τεχνολογίας.
  4. Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων που χρωστούν το μάθημα «Στατιστική Επιχειρήσεων (Δειγματοληψίες)» μπορούν να το δηλώσουν (θεωρία και εργαστήριο) και να  επικοινωνήσουν με τον κ. Δημητριάδη Ευστάθιο για διευκρινίσεις και συνεργασία.
  5. Το μάθημα «Διαχείριση Αρχείων» θα δηλωθεί αλλά δεν διδαχθεί. Όσοι το δηλώσουν να  επικοινωνήσουν με τον κ. Μαδυτινό Δημήτριο  για διευκρινίσεις και συνεργασία.
  6. Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Πληροφοριών, που χρωστούν το μάθημα «Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης» μπορούν να το δηλώσουν και να δώσουν εξετάσεις (θεωρία και εργαστήριο) στο εαρινό εξάμηνο. Το μάθημα δεν θα διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο. Όσοι επιθυμούν μπορούν να το παρακολουθήσουν μόνο   στο   χειμερινό   εξάμηνο   ως   «Ποσοτικές   Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση ΙΙ» του Προγράμματος σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
  7. Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διαχείρισης Πληροφοριών  που χρωστούν το μάθημα «Μάρκετινγκ της Πληροφορίας»  μπορούν να  διδαχθούν το μάθημα με το «Αρχές  Μάρκετινγκ»  του  προγράμματος σπουδών  Διοίκησης Επιχειρήσεων.

             Από τη γραμματεία του Τμήματος  Διοικητικής  Επιστήμης και Τεχνολογίας.