Ανακοίνωση για τα Διαδικτυακά Μαθήματα


Αγαπητοί φοιτητές

Από αύριο 19 Μαρτίου 2019 το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα προσφέρει όλα τα μαθήματά μέσω ψηφιακών εργαλείων, σύγχρονης και ασύγχρονης, απομακρυσμένης εκπαίδευσης. Το ωρολόγιο πρόγραμμα παραμένει το ίδιο με αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα για τις δια ζώσης διαλέξεις.

Η σύγχρονη εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί μέσω του ψηφιακού εργαλείου της Google – Meet, ενώ η ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Eclass. Όλοι φοιτητές του Τμήματος κλήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες μέσω email να πραγματοποιήσουν διαδικασίες δοκιμών σύνδεσης στο σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης των διαλέξεων και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών ανταποκρίθηκε με επιτυχία. Επίσης διανεμήθηκε σχετικός οδηγός για τη χρήση του συστήματος ο οποίος θα αναρτηθεί και στην πλατφόρμα Eclass από τους καθηγητές. Οι φοιτητές που δεν έχουν πραγματοποιήσει ακόμη δοκιμή σύνδεσης θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τους υπεύθυνους του συστήματος στο mizas@mst.ihu.gr.

Σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο που ζούμε, είναι σημαντικό να μη χαθεί η επαφή σας με το επιστημονικό αντικείμενο των σπουδών σας και επιπροσθέτως η απομακρυσμένη παρακολούθηση των μαθημάτων θα σας διευκολύνει να μείνετε στο σπίτι σας ώστε να μειωθεί η πιθανότητα διάδοσης της επιδημίας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το τεχνικό προσωπικό του Τμήματος για την ταχύτατη υλοποίηση του συστήματος και όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος για την άριστη συνεργασία και την διάθεσή τους να προσφέρουν τις διαλέξεις απομακρυσμένα.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό σας αναμένει από αύριο στις εξ αποστάσεως διαλέξεις και ευχόμαστε να ξεπεράσουμε γρήγορα την κρίσιμη αυτή κατάσταση που ζούμε και να επιστρέψουμε όλοι μαζί στους χώρους του πανεπιστημίου.

Ο πρόεδρος του Τμήματος

Δρ. Βασίλειος Μαρδύρης