Εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα eclass – Χειμερινό εξάμηνο 2020-21


Η έναρξη του χειμερινού εξαμήνου έχει ορισθεί στις 28/09/2020. Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος να εγγράφουν στα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στην ψηφιακή πλατφόρμα eclass https://eclass.emt.ihu.gr/ για το πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ.

Οι φοιτητές μπορούν να πληροφορηθούν για τον τρόπο διεξαγωγής του κάθε μαθήματος μέσα από το ψηφιακή πλατφόρμα eclass https://eclass.emt.ihu.gr/ για το πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ.