Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτόμων Ιδεών (SCOIN)


Tα Ερευνητικά  Εργαστήρια

  • Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών Κινητών Συσκευών (ΑΕΤΜΑ Lab)
  • Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών (BICC)

του ΤΕΙ ΑΜΘ σε συνεργασία με το ΤΕΙ ΑΜΘ, διοργανώνουν τον 2ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτόμων Ιδεών  (SCOIN),  οι οποίες θα μπορούν να καταλήξουν σε εμπορικές Mobile&Web εφαρμογές.

Στόχοι του διαγωνισμού είναι:

  • Η συλλογή καινοτόμων ιδεών από τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπορική εφαρμογή
  • Η ανάδειξη της επιχειρηματικής σκέψης στους φοιτητές του ΤΕΙ ΑΜΘ με έμφαση σε διεθνώςεμπορεύσιμους κλάδους της οικονομίας.
  • Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματική πρακτική.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη και απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Διαβάστε περισσότερα στο παρακάτω έγγραφο