Δρ. Ευστάθιος Δημητριάδης


Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462304
Fax: 0030-2510-462304

   e-mail: edimit@teiemt.gr 

Βαθμίδα

Καθηγητής Στατιστικής Επιχειρήσεων – Οικονομικών Μαθηματικών.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Curriculum vitae (pdf)