Δρ. Νικόλαος Γ. Θερίου


Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462156
Fax: 0030-2510-462156
e-mail: ntheriou@teiemt.gr

Βαθμίδα

Καθηγητής Οικονομικού Προγραμματισμού και Επιχειρησιακής Έρευνας.

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Βασικός τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (B.Sc. in Economics), Πανεπιστήμιο Bradford Αγγλίας.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Μ.Β.Α. in Corporate Planning & Financial Management, Πανεπιστήμιο Bradford Αγγλίας.
Διδακτορικό Δίπλωμα: Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Strategic Management, Πανεπιστήμιο Derby Αγγλίας.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Στο προπτυχιακό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων:
Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Διοικητική Λογιστική

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Στρατηγική Διοίκηση – Προγραμματισμός Επιχ/σεων
Διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων
Διερεύνηση των Πόρων και Ικανοτήτων που οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων
Διαχείριση Γνώσης
Μέτρηση παραγωγικότητας σε επίπεδο επιχ/σεων
Μέτρηση συνολικής επίδοσης των επιχ/σεων (Πίνακες ισορροπημένης στοχοθέτησης και δείκτες SVA και EVA)
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών – ΧΑΑ και διερεύνησή του σχετικά με την ισχύ διαφόρων υποθέσεων της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (ΕΜΗ, CAPM, APT, κ.λπ.)

Κύριες Δημοσιεύσεις

  1. Theriou, N. G., Demitriades, E., and Chatzoglou, P., (2004): “A Proposed framework for integrating the balanced scorecard into the strategic management process”, Operational Research An International Journal, 4 (2): 147-165
  2. Theriou, N., Chatzoglou, P., Maditinos, D., and Aggelides, V., (2005): “The Cross-Section of Expected Stock Returns: An Empirical Study in the Athens Stock Exchange”, Managerial Finance, 31 (12): 58-78
    Theriou, N. Theriou, G., and Papadopoulos, A., (2007): “Integrating the Balanced Scorecard and Activity Based Costing”, Cost Management, 21 (3): 42-48
  3. Maditinos, D., Z. Sevic and N. Theriou (2007): “Investors’ Behavior in the Athens Stock Exchange (ASE)”, Studies in Economics and Finance, 24 (1): 32-50
  4. Dimitrios I. Maditinos, Zeljko Sevic, Nikolaos G. Theriou, Alexandra V. Tsinani (2007): “Individual investor’s perceptions towards dividends: the case of Greece”, International Journal of Monetary Economics and Finance, 1 (1): 18-31
  5. Prodromos D. Chatzoglou, Nikolaos G. Theriou, Efstathios Dimitriadis and Vasilios Aggelides (2008): “Software project Management and Planning: The Case of the Greek IT Sector”, International Journal of Applied Systemic Studies, 6 (2)

Λοιπές Δραστηριότητες

-Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σεπτέμβριος 1996 – Αύγουστος 1997, Σεπτέμβριος 2001 – Αύγουστος 2004 και Σεπτέμβριος 2004 – Αύγουστος 2007)
-Διευθυντής (από 1/9/2005) του ΜΠΣ “Finance and Financial Information Systems”, το οποίο γίνεται σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Greenwich του Λονδίνου
-Μέλος οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του 2nd International Conference on Accounting and Finance in Transition, TEI of Kavala, Kavala, Greece, 9 – 11 July, 2004
-Υπεύθυνος έργου του ΕΠΕΑΕΚ για την Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής του ΤΕΙ Καβάλας, και υπεύθυνος σύνταξης του νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
-Research Fellow του Πανεπιστημίου Greenwich Αγγλίας από το 2004
-Επίσημη ανάθεση από το Πανεπιστήμιο του Greenwich Αγγλίας της επίβλεψης τριών Ελλήνων υποψηφίων Διδακτόρων (για τον ένα ως κύριο επιβλέποντα καθηγητή και για τους άλλους δύο ως μέλος της τριμελούς επιτροπής) σε αντικείμενα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Στρατηγικής Διοίκησης. Ο ένας εξ αυτών ήδη τελείωσε με επιτυχία το 2006
-Επίσημη ανάθεση από το Πανεπιστήμιο Derby Αγγλίας, από το 2003, της επίβλεψης (ως μέλος της τριμελούς επιτροπής) ενός Έλληνα υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Λογιστικής
-Επιστημονικός σύμβουλος από το 1999 της πολυεθνικής εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων GRANT THORNTON S.A. σε θέματα διαδοχής οικογενειακών επιχειρήσεων, Στρατηγικού Προγραμματισμού και Συστήματα Μέτρησης – Βελτίωσης της απόδοσης των επιχειρήσεων με τη μέθοδο Balanced Scorecard
-Μέλος της ΕΕΔΕ και του ΙΟΔ από το 1983, ως επίσης και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας από το 1986
-Μέλος των οργανισμών Academy of Management – Η.Π.Α. και Academy of Management – Αγγλίας από το 2001, καθώς και του Strategic Management Society της Αμερικής

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (pdf)

CV EN

Δημοσιεύσεις