Δρ. Δημήτριος Ι. Μαδυτινός


Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462219
Fax: 0030-2510-462219
                                          e-mail: dmadi@teiemt.gr

Βαθμίδα

Καθηγητής στη Σ.Δ.Ο. (Tμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων) του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Διορισμός από τον Μάρτιο 1993.
Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012.

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Βασικός τίτλος Σπουδών: Bachelor of Science (B.Sc.) in Business Administration and Informatics, University of Lund, Sweden.
Διδακτορικό Δίπλωμα: Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Finance and Financial Modelling, University of Greenwich, London, UK.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Α. Στο προπτυχιακό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 1. Τεχνολογία Πληροφορικής
 2. Διαχείριση Αρχείων
 3. Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση
 4. Εποπτεία πτυχιακών εργασιών

Β. Στο μεταπτυχιακό (MSc in FFIS, σε συνεργασία με tο Greenwich University, UK) (Μέλος της Τριμελούς Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος):

 1. Financial Application Software
 2. Internet Business Applications
 3. Computer Financial Modelling
 4. Managing Systems Implementation
 5. Εποπτεία πτυχιακών εργασιών

Γ. Στο μεταπτυχιακό “Σπουδές Ν.Α. Ευρώπης”, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) – Νομική Σχολή, Τομέας Διεθνών Σπουδών:

 1. Προετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Επέκτασης στη Ν.Α. Ευρώπη
 2. Εποπτεία πτυχιακών εργασιών

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές

Δευτέρα 13:30-15:00, Τρίτη 10:00-14:00, Παρασκευή 14:00-15:30.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση (Financial Modelling)
Μέτρηση Απόδοσης των Επιχειρήσεων (Performance Measurement)
Συμπεριφορά Επενδυτών (Investors’ Behavior)
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce)
Εφαρμογές και Χρήση του Διαδικτύου (Applications and Internet Use)
Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems)

Κύριες Δημοσιεύσεις

 1. Dimitrios Maditinos, Prodromos Chatzoglou, “The Use of Neural Networks in Forecasting”, Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, Τεύχος 6 (2004), 161-176.
  Article 1 | Article 2
 2. Theriou, N., D. Maditinos, P. Chatzoglou, V. Aggelidis (2005), “The Cross-Section of Expected Stock Returns: An Empirical Study in the Athens Stock Exchange”, Managerial Finance, 31(12), pp. 58-78.
  Part 1 | Part 2
 3. Theriou, N., D. Maditinos, P. Chatzoglou, V. Aggelidis (2005), “The Cross-Section of Expected Stock Returns: An Empirical Study in the Athens Stock Exchange”, Managerial Finance, 31(12), pp. 58-78.
 4. Maditinos, N. Theriou, Željko Šević, “Users’ Perceptions and the Use of Fundamental and Technical Analyses in Athens Stock Exchange”.
 5. Dimitrios Maditinos, Željko Šević and Nikolaos Theriou, “A Review of the Empirical Literature on Earnings and Economic Value Added (EVA®) in Explaining Stock Market Returns. Which Performance Measure is More Value Relevant in the Athens Stock Exchange (ASE)?”, 5th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association.
 6. Dimitrios I. Maditinos, Željko Šević, Georgios N. Theriou, “The Introduction of Economic Value Added (EVA) in the Greek Corporate Sector”, The Southeuropean Review of Business & Accounting, Volume 4, Number 2, December 2006: ISSN: 1109-6926.
 7. Maditinos, D., Z. Sevic and N. Theriou (2007), “Investors’ Behavior in the Athens Stock Exchange (ASE)”, Studies in Economics and Finance, 24(1), pp. 32-50.
  Highly commended award winner Certificate “The use of traditional and modern value-based performance measures to evaluate companies implemented and future strategies in the greek capital market”, Journal of International Research Publication: Economy & Business, Vol.2, ISSN 1313-8006, Published at: www.economy-business.eu.
 8. Dimitrios I. Maditinos, Željko Šević, Nikolaos G. Theriou and Alexandra V. Tsinani, “Individual investors’ perceptions towards dividends: The case of Greece”, Int. J. Monetary Economics and Finance, Vol. 1, No. 1, 2007.
 9. Theriou, N., D. Maditinos and V. Aggelides (2007), “Testing the Relation between Beta and Returns in the Athens Stock Exchange: A Second Attempt”, Journal of Economy & Business – International Scientific Publications, Vol. 1, pp. 743-759, ISSN: 1313-2555.
 10. Mandilas, A., D. Maditinos, E. Dimitriadis and M. Nikolaidis (2008), “Profitability of Constructing Sector and how Market Structure, Cost Structure and Concentration Affect it: The Case of Greece”, Journal of Economy & Business – International Scientific Publications, Vol. 2, pp. 98-122, ISSN: 1313-2555.
 11. Dimitrios Maditinos, Nikolaos Mitsinis and Dominiki Sotiriadou, “Measuring User Satisfaction With Respect to Websites”, Zagreb International Review of Economics & Business (ZIREB), Special Issue, December 2008, ISSN: 1331-5609.
 12. Maditinos, D., N. Theriou and E. Dimitriadis (2009), “The Effect of Mergers and Acquisitions on the Performance of Companies – The Greek Case of Ioniki-Laiki Bank and Pisteos Bank”, Journal of European Research Studies, Volume XII, Issue (2), pp. 111-130, ISSN: 1108-2976, published by the University of Piraeus, Greece.
 13. Maditinos, D., Ž. Šević and N. Theriou (2009), “Modelling Traditional Accounting and Value-based Performance Measures to Explain Stock Market Returns in the Athens Stock Exchange (ASE)”, Journal of Modelling in Management, Volume 4, Issue 3, pp. 182-201, Emerald, ISSN: 1746-5664.
 14. Theriou, N., Ž. Šević, D. Maditinos and G. Theriou (2009), “The relationship between the use of strategic human capital, the design of the Management Control System and organisational performance: An empirical study in the Greek context”, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies (IJEPEE), Vol. 2, No. 3, pp. 202-227, Inderscience Enterprises Ltd., ISSN (Online): 1752-0460 – ISSN (Print): 1752-0452.
 15. Maditinos, D., Ž. Šević and N. Theriou (2009), “Performance measures: Traditional accounting measures vs modern value-based measures. The case of earnings and EVA in the Athens Stock Exchange (ASE)”, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies (IJEPEE), Vol. 2, No. 4, pp. 323-334, Inderscience Enterprises Ltd., ISSN (Online): 1752-0460 – ISSN (Print): 1752-0452.
 16. Dimitrios I. Maditinos, Željko Šević, Athanasios L. Ioannidis and Assoc. Prof. Pociovalisteanu Diana Mihaela, “Estimating Price Dynamics in Online Auctions in Ebay Using Functional Data Analysis”, Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 2/2009
 17. Μιχαήλ Ν. Νικολαϊδης, Όλγα Χριστοπούλου, Αναστάσιος Γ. Καρασαββόγλου, Αθανάσιος Μανδήλας και Δημήτριος Μαδυτινός, “Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος αξιολόγησης των επενδύσεων στην Ελλάδα: Η περίπτωση των αναπτυξιακών κινήτρων στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης”, ,Tέυχος 12, Έτος 2009, ISSN: 1109-5008.
 18. Maditinos, D., L. Sarigiannidis and E. Dimitriadis (2010), “The role of perceived risk on Greek internet users’ purchasing intention: Αn extended TAM approach”, International Journal of Trade and Global Markets (IJTGM), Vol. 3, No. 1, pp. 99-114, Inderscience Enterprises Ltd., ISSN (Online): 1742-755X – ISSN (Print): 1742-7541.
 19. Maditinos, D. and K. Theodoridis (2010), “Satisfaction determinants in the greek online shopping context”, Information Technology and People, Vol. 23 Iss: 4, pp.312 – 329, Emerald, ISSN: 0959-3845, DOI: 10.1108/09593841011087789.
  See electronic publication
 20. Chatzoudes, D., Avlonitis, K., Sarigiannidis, L. and D. Maditinos (2010), “Factors that Influence the Participation in Online Games: An Empirical Research”, International Journal of Practical Issues in Management & Economics (PRIME), (English Abstracts/Greek Language papers), Volume 3 Issue 1, Published by the Dept of Business Administration, School of Business & Economics, Technological Education Institute of Larissa, Greece, ISSN: 1791-5767.
 21. Theriou, N., V. Aggelidis, D. Maditinos and Ž. Šević (2010), “Testing the Relationship between beta and Returns in the Athens Stock Exchange”, Managerial Finance, Vol. 36, No. 12, pp. 1043-1056, Emerald, ISSN: 0307-4358, DOI: 10.1108/03074351011088441.
  See electronic publication
 22. Dimitrios Maditinos, Željko Šević and Charalampos Tsairidis, “Intellectual Capital and Business Performance: An Empirical Study for the Greek Listed Companies”, European Research Studies, Volume XIII, Issue (3), 2010.
 23. Maditinos, D., D. Chatzoudes, Ch. Tsairidis and G. Theriou (2011), “The Impact of Intellectual Capital on Firms’ Market Value and Financial performance”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 12 Iss: 1, pp.132-151, Emerald, ISSN: 1469-1930, DOI: 10.1108/14691931111097944.
  See electronic publication
 24. Maditinos, D., Ch. Tsairidis and Chr. Grigoriadis (2011), “Internet Banking User Acceptance: Evidence from Greece and Bulgaria”, Journal of International Research Publications, Volume 6, pp. 4-24.
 25. Maditinos, D., D. Kousenidis and D. Chatzoudes (2011), “Foreign direct investment in the Balkans: the role of Greece”, In A. Karasavvoglou (Eds.), The economies of the Balkan and Eastern Europe countries in the changed world, (pp. 204-225), Cambridge Publishing, UK. Feb 2011, ISBN: 13: 978-1-4438-2689-1, ISBN: 1-4438-2689-8.
 26. Kousenidis, D., D. Maditinos and Ž. Šević (2011), “The Premium/Discount of Closed-End Funds as a Measure of Investor Sentiment: Evidence From Greece”, The Journal of Applied Business Research, July/August 2011, Volume 27, Number 4, pp 29-52, The Clute Institute.
  Electronic publication at journals.cluteonline.com
 27. Maditinos, D., Ch. Tsairidis and D. Chatzoudes (2012), “Factors affecting ERP system implementation effectiveness”, Journal of Enterprise Information Management (JEIM), Volume 25 Issue 1, pp. 60-78. ISSN 1741-0398, Emerald, DOI: 10.1108/17410391211192161.
  Electronic publication at www.emeraldinsight.com
 28. Dimitriadis, E., A. Mandilas and D. Maditinos, “Evaluation of e-banking dimensions by Greek customers”, International Journal of Economics & Business Administration, IJEBA, Volume I Issue 1, 2013.
 29. Theriou, N., D. Maditinos and G. Theriou (2011), “Knowledge Management Enabler Factors and Firm Performance: An Empirical Research of the Greek Medium and Large Firms”, European Research Studies Journal, Volume XIV, Issue 2, pp. 97-134. ISSN: 1108-2976.
  Electronic publication at www.ersj.eu
 30. Keisidou, E., L. Sarigiannidis and D. Maditinos (2011), “Consumer Characteristics and their effect on accepting online shopping, in the context of different product type”, Int. Journal of Business Sciences and Applied Management, Volume 6, Issue 2, pp. 31-51. ISSN: 1753-0296.
  Electronic publication at www.business-and-management.org
 31. Μαδυτινός, Δ., Κ. Ταρινίδης και Χ. Τσαϊρίδης (2011), “Η επίδραση της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης”, Πρακτικά Θέματα Διοίκησης και Οικονομίας – PRIME, Τόμος 4, Τεύχος 1, σελ. 48-61. ISSN: 1791-5767.
 32. Maditinos, D., G.N. Theriou, E. Keisidou and L. Sarigiannidis (2012), “Exploring the factors associated with weblog usage acceptance: Evidence from Cyprus”, Int. J. Web Based Communities, Vol. 8, No. 2, pp. 196-212. ISSN (Online): 1741-8216 – ISSN (Print): 1477-8394, DOI: 10.1504/IJWBC.2012.046258
  Electronic publication at www.inderscience.com
 33. Theriou, N., G. Mlekanis and D. Maditinos (2011), “Herding the Mutual Fund Managers in the Athens Stock Exchange”, European Research Studies Journal, Volume XIV, Issue 4, pp. 131 – 154.
 34. Tsinani, A., Z. Sevic and D. Maditinos (2012), “Firm Performance, Corporate decision and the Role of Management Optimism – the Case of Greece: Literature Review & Methodology”, Journal of Business Management No. 5 (Special edition): 19–27, ISSN 1691-5348.
 35. Veneti, S., D. Maditinos and Z. Sevic (2012), “A Study of Innovation Based IT Convergence as a Strategic Roadmap to Business Performance Acceleration for High End IT Vengors: An Insight to the Dynamic Interactive TV Market”, Journal of Business Management No. 5 (Special edition): 28–39, ISSN 1691-5348.
 36. Kokkinos, N., D. Maditinos, Z. Sevic and A. Stojanovic (2012), “The Common Criteria and Information Systems Security Certification”, Journal of Business Management No. 5 (Special edition): 161–167, ISSN 1691-5348.
 37. Thalassinos, L., D. Maditinos and Ath. Paschalidis (2012), “Observing Evidence for Insider Trading in the Athens Stock Exchange (ASE)”, Journal of Economic Structures, 2012, 1: 8, DOI: 10.1186/2193-2409-1-8. Published 3 December 2012.
 38. Maditinos, D., D. Chatzoudes and Ch. Tsairidis (2012), “Spreadsheet Error Detection: An Empirical Examination in the Context of Greece”, Business, Management and Education Journal, Vol. 10, No. 1: 128–143, ISSN 2029-7491 print/ISSN 2029-6169 online, published by Vilnius Gediminas Technical University, DOI: 10.3846/bme.2012.10.
 39. Vaida Zemlickiene and D. Maditinos (2012), “Marketing Strategy Formulation for Innovative Product Development Process”, Journal of Business: Theory and Practice (Verslas: Teorija ir Praktika), Vol. 13, No. 4: 365–374, ISSN 1648-0627 print/ISSN 1822-4202 online. Published by Vilnius Gediminas Technical University, DOI:10.3846/btp.2012.38.
 40. D. Maditinos, D. Chatzoudes and L. Sarigiannidis (2013), “An Examination of the Critical Factors Affecting Consumer Acceptance of Online Banking: A Focus on the Dimension of Risk”, Journal of Systems and Information Technology, 15 (1): 97–116, ISSN 1328-7265, Emerald, DOI: 10.1108/13287261311322602.
 41. Keisidou, El., L. Sarigiannidis, D. Maditinos and El. Thalassinos (2013), “Customer Satisfaction, Loyalty and Financial Performance: A Holostic Approach of the Greek Banking Sector”, International Journal of Bank Marketing, 31 (4): 259–288, ISSN 0265-2323, Emerald, DOI: 10.1108/IJBM-11-2012-0114.
 42. Maditinos, D., Z. Sevic, J. Stankeviciene and N. Karakoltsidis (2013), “Earnings Response Coefficients in the Greek Market”, Journal of Business Economivs & Management, Vol. 14, No. 2: 414–431, ISSN 1611-1699 (print)/ISSN 2029-4433 (online), Taylor and Francis Online – Co-Published with Vilnius Gediminas Technical University, DOI: 10.3846/16111699.2012.758168.
 43. Dimitrios I. Maditinos, “Changes in global Economic Landscape – in Search for New Business Philosophy”, Proceedings of the International Scientific Conferences’, 2013, ISBN 978-9984-705-26-2.
 44. Dimitrios I. Maditinos, Dimitrios Papadopoulos and Lluis Prats, “The Free Time Allocation and its Relationship with the Perceived Quality of Life (QoL) and Satisfaction with Life (SwL)”, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2013), Procedia Economics and Finance 9 ( 2014 ) 519 – 532
 45. Dimitrios Maditinos, Dimitrios Chatzoudes and Lazaros Sarigiannidis, “Factors affecting e-business successful implementation” International Journal of Commerce and Management, Vol. 24 Iss 4 pp. 300-320.
  Lukas Macijauskas, Dimitrios I. Maditinos, “Looking for Synergy with Momentum in Main Asset Classes”, European Research Studies, Volume XVII, Issue (3), 2014, pp. 3-16.
 46. A. Amanatiadis, N. Mitsinis and D. Maditinos, “A neural network-based approach for user experience assessment”, Behaviour and Information Technology, 2014.

Λοιπές Δραστηριότητες

-Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της ΕΠΥ και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης
-Πιστοποιημένος εκπαιδευτής του ΕΚΕΠΙΣ
-Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. (Executive Board Member) του δικτύου Prime Networking, Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Θεμάτων
-Υπεύθυνος προγράμματος Erasmus για τη Σ.Δ.Ο. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Γαμβρέλης σχόλιο 1              Ζουράρις σχόλιο 2