Μπορμπότση Χρυσάνθη


Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462157
e-mail: xborbotsi@teiemt.gr

 

Βαθμίδα

Καθηγήτρια Εφαρμογών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το 1994.

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: M.Sc. στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Βασικός τίτλος Σπουδών: Οικονομικές Επιστήμες, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Στο προπτυχιακό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων:

  1. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Θεωρία & Ασκήσεις Πράξης)
  2. Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Θεωρία & Ασκήσεις Πράξης)
  3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Ασκήσεις Πράξης)

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές

Τετάρτη 09:30-10:30, Πέμπτη 09:30-10:30.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ξενοδοχεία
Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων
Εργασιακό Stress και Απόδοση Εργαζομένων

Λοιπές Δραστηριότητες
Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (pdf)