Γιάκι Αλέξανδρος


Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462219
Fax: 0030-2510-462219
e-mail: aljaki@teiemt.gr

 

Θέση

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Βασικός τίτλος Σπουδών:

Πτυχιούχος Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων , Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά (ΤΕΙ).

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (pdf)