Δρ. Τερζίδης Κωνσταντίνος


Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462198
Fax: 0030-2510-462179
e-mail: kter@teiemt.gr

Βαθμίδα

Καθηγητής