Αντιστοιχίες μαθημάτων παλιών Π.Σ.


-Αντιστοίχιση μαθημάτων του Π.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων του  ΤΕΙ ΑΜΘ με τα μαθήματα του Π.Σ. Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Συνέλευση Τμήματος  28/06/2019,  Πράξη 2 Θέμα 2)

 Για τον πίνακα αντιστοιχιών πατήστε εδώ.

-Αντιστοιχίες  μαθημάτων των παλιών Π.Σ των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ ΑΜΘ με τα μαθήματα του Π.Σ. Διοίκησης Επιχειρήσεων του  ΤΕΙ ΑΜΘ

 Για τον πίνακα αντιστοιχιών πατήστε εδώ.