Δρ. Ειρήνη Χ. Καμενίδου


                                   Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462157
e-mail: rkam@teiemt.gr

 

Βαθμίδα

Καθηγήτρια Marketing.

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.): Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλoνίκης, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Εργαστήριο Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών. Αντικείμενο: Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Ειδίκευση: Έρευνα Αγοράς και Συμπεριφορά Καταναλωτή (1999).
Πτυχίο Γεωπονίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Εργαστήριο Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών. Αντικείμενο: Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων (1989).
Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (1985).
Πτυχίο Δημοσιογραφίας. Κέντρο Ελευθέρων Φιλοσοφικών Σπουδών Θεσσαλονίκης (1988).

Διδασκόμενα Μαθήματα

Στο προπτυχιακό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων:

 1. Αρχές Μάρκετινγκ
 2. Συμπεριφορά Καταναλωτή
 3. Έρευνα Αγοράς
 4. Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Τροφίμων και Ποτών
 5. Κοινωνικό Μάρκετινγκς
 6. Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
 7. Μάρκετινγκ Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου

Σε Μεταπτυχιακό επίπεδο:

 1. Έρευνα Μάρκετινγκ
 2. Συμπεριφορά Καταναλωτή
 3. Έρευνα Αγοράς
 4. Marketing (Τουριστικό, Αγροτικών Προϊόντων, Τροφίμων, Ποτών, Κοινωνικό, Νοσοκομειακό, Ιατρικό, Μη κερδοσκοπικό, Συνεταιριστικό
 5. Έρευνα Αγοράς
 6. Συμπεριφορά Καταναλωτή

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 1. Marketing, Τουριστικό Marketing
 2. Έρευνα Αγοράς
 3. Μάρκετινγκ Τροφίμων, Ποτών και Αγροτικών Προϊόντων
 4. Έρευνα Καταναλωτή, Συμπεριφορά Καταναλωτή

Κύριες Δημοσιεύσεις

 1. Priporas, C.V.,Kamenidou, I., Kapoulas, A., Papadopoulou, F.M. (2015). Counterfeit purchase typologies during an economic crisis. European Business Review,27 (1): 2 – 16, ABS 2
 2. Kamenidou, I.,Vourou, R. (2015). Motivation factors for visiting religious sites: The case of Lesvos Island. European Journal of Tourism Research,9: 78-91 .
 3. Papafotikas, I., Chatzoudes, D., Kamenidou, I. (2014). Purchase decisions of Greek consumers: an empirical study. Paper presented at the EBEEC Conference, 9-12 of May 2013 in Instanbul, Turkey. The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2013) Procedia Economics and Finance. , 9: 456-465.
 4. Kamenidou I. ,Mamalis, S. A., Priporas, C.V., and Kokkinis, G. (2014).Segmenting customers based on perceived importance of wellness facilities. Paper presented at the EBEEC Conference, 9-12 of May 2013 in Instanbul, TurkeyProcedia Economics and Finance, 9: 417-424.
 5. Kamenidou, I.,Mamalis, S. A., Kokkinis, G., Geranis, C.(2013). Image Components of Nightlife-Clubbing Destinations. TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism , 8 (3):99-111
  Avdimiotis, Sp., Kokkinis, G., Kamenidou, I. (2012).Sharing knowledge between the peers of a Winery Network: The case of wine routes in Northern Greece. China-USA Business Review , 11 (1): 38-51.
 6. Kamenidou, I.,Mamalis, S., Kokkinis, G., and Intze, C. (2011). Improvement Axons for Ardas Festival in Evros, Greece, based on attendees perceptions. Scientific Bulletin . Economic Sciences-(BULETIN STIINłIFIC – SERIA STIINłE ECONOMICE) ,10 (2): 62-73
 7. Kamenidou, I.,Aggelopoulos, S., and Batzios A. C. (2011). ). Natural medical attributes and benefits of Spirulina: Segmentation based on consumers’ knowledge. Journal of Medicinal Plants Research,5(14): 3192-3199 (ISI-IF=0.590).
 8. Kamenidou, I. (2011). Perceptions of potential postgraduate Greek business students towards UK universities brand and brand reputation. Journal of Brand Management, , 18(4/5): 264-273.
 9. Kamenidou, I., and Arabatzis, G. (2010). Natural vs. Artificial Christmas Trees: Age Effects on Households Decoration Behaviour. Journal of Food and Agriculture & Environment- ΙJFAE, 8 (3-4/ part 2): 1378-1382. (ISI-IF=0.425) .
 10. Kamenidou I. , and Priporas, C.V. (2010). Factors Predicting Consumers Knowledge of Spirulina Health Benefits. International Journal of Food and Agriculture & Environment-ΙJFAE, 8 (1): 16-20. (ISI- IF=0.425)
 11. Kamenidou, I., Mamalis, S., and Priporas, C.V. (2009). Measuring Destination Image and Consumer Choice Criteria. The Case of Mykonos Island. TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism,4(3): 67-79.
 12. Kamenidou, I., Balkoulis, N., and Priporas, C.V. (2009). Hotel Business Travellers Satisfaction Based on Service Quality: A Segmentation approach in Inner City 5 Star Hotels. International Journal of Leisure and Tourism Marketing , (3): 152-172. (2 Int. citations).
 13. Aggelopoulos, S., Kamenidou, I., Pauloudi, A. (2008). Women’s business activities in Greece: The case of agro-tourism. TOURISM , 56 (4): 371-384.
  Priporas, C.V., Laspa, C., and Kamenidou, I. (2008). Patient Satisfaction in Hospital Services. A Pilot Study Journal of Medical Marketing, 8(4): 325-340.
 14. Aggelopoulos, S., Pavloudi, A., Manolopoulos, I., and Kamenidou, I. (2008). The Attitudes and Views of Farmers on the New Common Agricultural Policy and the Restructuring of Crops: the Case of Greece. The ICFAI Journal Services Marketing, V (2): 6-19.
 15. Aggelopoulos S., Menexes G., Kamenidou I. (2007). Implications for the financing and sustainability of enterprises based on a ranking methodology for categorical financial data. EuroMed Journal of Business, 2: 113-134.
 16. Kamenidou, I., Milonakis, G., Balkoulis (2007). Factors Affecting Business Customers’ Hotel Satisfaction: A Case Study on Greece. The Icfai Journal Services Marketing , (2): 6-19.
 17. Kamenidou, I.,Milonakis, G., Νikolouli, K. (2007). An Exploratory Study on the Reasons for Purchasing Imported High Fashion Apparels: The case of Greece. Journal of Fashion Marketing and Management, 11 (1): 148-160.
 18. Andronikidis, A., Vassiliadis, C., Priporas, C., Kamenidou, I.,(2007). Examining Leisure Constraints for Ski Centre Visitors: Implications for Services Marketing. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 15 (4): 69-86. (3 Int. citations)
 19. Galanopoulos K., Aggelopoulos S., Kamenidou, I., Mattas K., (2006). Assessing the effects of managerial and production practices in the efficiency of commercial pig farming Agriculture Systems ,88: 125-141 (ISI- IF=2.907).

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (pdf)