Αντιστοιχίες μαθημάτων παλιών Π.Σ.


Τα μαθήματα παλαιών προγραμμάτων σπουδών, που έχουν αλλάξει τίτλο ή αντικείμενο ή δεν διδάσκονται πλέον, αντιστοιχίζονται με μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αντιστοιχία σε τίτλο μαθήματος αλλά σε κάποιο όνομα καθηγητή, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον αναφερόμενο υπεύθυνο καθηγητή.

Για τον πινάκα αντιστοιχιών πατήστε εδώ.