Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο


Σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ (πράξη 22 ης /19-07-2018, θέμα 1o “Ορισμός έναρξης – λήξης μαθημάτων – εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019” ) οι ημερομηνίες έναρξης-λήξης, διακοπών και εξεταστικών περιόδων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, έχουν ως εξής:

akadim18_19