Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο


Σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση της Διοικούσας επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε   (Αρθμ. 8 /04-09-2019 Συνεδρίαση) οι ημερομηνίες έναρξης-λήξης, διακοπών και εξεταστικών περιόδων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, έχουν ως εξής:

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο  ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

Απόφαση ακαδημαϊκού ημερολογίου 2019-2020 6ΑΝΠ46ΨΖ3Π-ΓΣΔ