Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων και Τηλεκπαίδευσης Κλεοξένης


Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει την αίθουσα τηλεδιάσκεψης «Κλεοξένης», η οποία παρέχει υπηρεσίες ζωντανής και αμφίδρομης επικοινωνίας ήχου, εικόνας και δεδομένων μεταξύ πολλών απομακρυσμένων σημείων.

Ο Κλεοξένης έζησε κατά την Αλεξανδρινή εποχή και μαζί με τον Δημόκλειτο βελτίωσαν τον οπτικό τηλέγραφο και επινόησαν το 150 π.Χ. τις πυρσίες. Οι πυρσίες έκαναν χρήση μεθόδου μετάδοσης σήματος που αποτέλεσε τον πρόδρομο του κώδικα Μορς και της ψηφιακής λογικής. Η εμβέλεια αυτού του τρόπου επικοινωνίας αποδείχθηκε στην πράξη ότι έφθανε μέχρι και τα 30 χιλιόμετρα.

Η αίθουσα «Κλεοξένης» παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης, παρέχοντας σύγχρονο σχεδιασμό με αυτοματοποιημένες και καινοτόμες λειτουργίες. Περιλαμβάνει εξοπλισμό και μια σειρά από ηλεκτρονικές συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη τηλεδιασκέψεων αλλά και για δράσεις τηλεκπαίδευσης. Συγκεκριμένα η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με:

 

Κεντρική μονάδα τηλεδιάσκεψης Tandberg 7000, με κάμερα, μικρόφωνο χώρου και οθόνη πλάσματος 40″. Βοηθητική κάμερα και μόνιτορ για τον

διδάσκοντα σε εφαρμογές τηλεκπαίδευσης.

Ηλεκτρονικό πίνακα με δυνατότητα σύνδεσης σε Η/Υ και εκτύπωσης των περιεχομένων του.
Κάμερα για παρουσίαση εγγράφων σε απλό χαρτί και διαφάνειες.
Βίντεο για εγγραφή και αναπαραγωγή.
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με σύνδεση στο internet για παρουσίαση ηλεκτρονικών εγγράφων, σχεδίων, παρουσιάσεων κ.λπ.
Βιντεοπροβολέα για την προβολή εικόνων και βίντεο σε οθόνη μεγάλων διαστάσεων.
Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης τριών (3) διαφορετικών απομακρυσμένων τοποθεσιών.
Δυνατότητα online μετάδοσης με τεχνολογία multicast σε δίκτυο.
Χωρητικότητα 15 – 40 ατόμων, ανάλογα με τις ανάγκες της συνεδρίας.

 

Ο τηλεπικοινωνιακός και περιφερειακός εξοπλισμός της αίθουσας έχει επιλεχθεί με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε αφενός μεν να αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, αφετέρου δε να προσομοιώνει το περιβάλλον και τη διαδικασία της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η αποτελεσματική και παραγωγική επικοινωνία των σπουδαστών και των διδασκόντων που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης.

Η αίθουσα «Κλεοξένης» προορίζεται για πολλαπλές χρήσεις όπως:

Τηλεδιάσκεψη στελεχών του Ιδρύματος καθώς και στελεχών διαφόρων φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Σύνδεση με απομακρυσμένα ακροατήρια για μετάδοση προτύπων μαθημάτων (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο), διαλέξεων, εργαστηριακών επιδείξεων, κ.λπ. από διδάσκοντες του Ιδρύματος.
Εκπαίδευση με σύγχρονα εποπτικά μέσα ολιγομελών ομάδων στελεχών του Ιδρύματος καθώς και άλλων ιδιωτικών και δημοσίων φορέων.
Τηλεκπαίδευση από διδάσκοντες άλλων Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού με συμμετοχή των φοιτητών του Ιδρύματος.

Ο υπεύθυνος λειτουργίας της αίθουσας
Καθηγητής Βασίλειος Χατζής