ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη – Executive MBA

Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Marketing

ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα

ΠΜΣΕΧ Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό