Θέματα πτυχιακών εργασιών


Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται όλα τα θέματα πτυχιακών εργασιών. Για κάθε θέμα υπάρχει ο υπεύθυνος καθηγητής που το επιβλέπει και ο φοιτητής που το έχει αναλάβει. Στις περιπτώσεις όπου το πεδίο «Ονοματεπώνυμο Φοιτητή» είναι κενό, αυτό σημαίνει ότι το θέμα είναι διαθέσιμο και ότι ο φοιτητής που ενδιαφέρετε για την ανάληψη του θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο καθηγητή.

Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Α/ΑΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Π1Κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου σε μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα που προσφέρει εναλλακτικές μορφές τουρισμού Αιτσίδης - ΜαδυτινόςΣαλή Μ.
Π2Σχεδίαση και Υλοποίηση μιας Βάσης Δεδομένων για μια Βιομηχανία Επίπλων σε Περιβάλλον SQL Server.Γκούμας
Π3Ανάπτυξη ενός Περιβαλλοντικού Συστήματος Γνώσης για Εντοπισμό Προβλημάτων σε Ποτάμια Οικοσυστήματα με χρήση της γλώσσας Prolog.Γκούμας
Π4Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας με χρήση Μοντέλων Υπολογιστικής Νοημοσύνης. Γκούμας
Π5Σχεδίαση και Υλοποίηση ενός Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Διδασκαλία των Οικονομικών Μαθηματικών σε Περιβάλλον Οπτικού Προγραμματισμού. Γκούμας
Π6Εκπαιδευτικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο για δημιουργία περιεχομένου επαυξημένης πραγματικότηταςΓκούμας Γρηγοριάδης Α.
Π7Εικονική πραγματικότητα και εφαρμογές της στην ειδική εκπαίδευσηΓκούμας Δουμπλατζή Δ.
Π8Μελλοντικές προκλήσεις για τις «έξυπνες» πόλεις: Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ψηφιακή εγκληματολογίαΔάλλας
Π9Διερεύνηση συμμετοχής της χρήσης κινητών τηλεφώνων στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων - Ερευνώντας τις ψηφιακές αποδείξεις»Δάλλας
Π10Ψηφιακή Εγκληματολογία: τα επόμενα χρόνιαΔάλλας
Π11Ψηφιακή εγκληματολογική έρευνα και ανάλυση συσκευών που έχουν καταστραφεί από νερόΔάλλας
Π12Ανάπτυξη καινοτόμας επιχειρηματικής ευκαιρίας με τη μέθοδο της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης: εμπειρική μελέτη» θερίου Γ. Μαρτιουσοφ Γ.
Π13Στρατηγικός προγραμματισμός: Μελέτη περίπτωσηςθερίου Γ. Σαββιδακη Κ.
Π14Βιωσιμότητα στον κλάδο της γρήγορης μόδας: κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση (critical literature review)θερίου Γ.Βασιλειάδου A.
Π15Στρατηγικός προγραμματισμός: η περίπτωση της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕθερίου Γ.Παναγιωτίδου A.
Π16Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης υφιστάμενης επιχείρησης παραγωγής και πώλησης ελαιόλαδουθερίου Γ.Παπαβασιλείου Γ.
Π17Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού: μελέτες περίπτωσης στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλονθερίου Γ.Παπακωνσταντίνου Β.
Π18Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου σε αντικείμενο δραστηριότητας επιλογής του φοιτητήθερίου Γ.Τζιαμαλίδης Γ.
Π19Έλλειψη σεβασμού από πρόθεση στο εργασιακό περιβάλλον: εμπειρική έρευναθερίου Γ.
Π20Βιωσιμότητα στον κλάδο της γρήγορης μόδας: εμπειρική έρευναθερίου Γ.
Π21Ανάλυση εξωτερικού-εσωτερικού περιβάλλοντος και καθορισμός ανταγωνιστικής ή/και εταιρικής στρατηγικής συγκεκριμένης επιχείρησης ή οργανισμού της επιλογής σας (2 πτυχιακές).θερίου Ν.
Π22Διερεύνηση-καταγραφή και ταξινόμηση των δυναμικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων (Dynamic Capabilities) κατά μήκος της «αλυσίδαςαξίας» επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα (Μεταποίηση - Κατασκευές). Δημιουργία ενός μοντέλου-οδηγού στρατηγικής ανάλυσης για
την διευκόλυνση των επιχειρήσεων/οργανισμών στη διαμόρφωση των στρατηγικών τους.
θερίου Ν.Δισμάνης Β.
Π23Διερεύνηση-καταγραφή και ταξινόμηση των δυναμικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων (Dynamic Capabilities) κατά μήκος της «αλυσίδαςαξίας» επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα (Παροχή Υπηρεσιών). Δημιουργία ενός μοντέλου-οδηγού στρατηγικής σνάλυσης για
την διευκόλυνση των επιχειρήσεων/οργανισμών στη διαμόρφωση των στρατηγικών τους.
θερίου Ν.
Π24Ανάλυση εξωτερικού-εσωτερικού περιβάλλοντος και καθορισμός ανταγωνιστικής η/και εταιρικής στρατηγικής της επιχείρησης ΄’καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε.’’Θερίου Ν.Κοβούσογλου Ι.
Π25Κοινωνικό Μάρκετινγκ και bullying φοιτητώνΚαμενίδουΔιονυσάτου Α.
Π26Χρήση κοινωνικού Μάρκετινγκ σε ΑΜΕΑ ΚαμενίδουΗλία Κ.
Π27Κοινωνινό Μάρκετινγκ και AIDSΚαμενίδουΠαπαδάτος Κ.
Π28Θρησκευτικός τουρισμόςΚαμενίδουΤσεβελέκη Λ.
Π29Οι επιπτώσεις των social media στην ψυχική υγεία των νέωνΚαμενίδουΤσιαούση Γ.
Π30Διαχείριση επιχείρησης καυσίμων. μελέτη περίπτωσης με επιχειρηματικό σχέδιο.Μαδυτινός Κονωνά Β.
Π31Ο οινοτουρισμός στη Δράμα με περίπτωση το φεστιβάλ της δραμοινογνωσίαςΜάμαλης Τερσενίδης Α.
Π32Ικανοποίηση καταναλωτών από τις υπηρεσίες των super marketΜάμαλης Τσιριπίδου Β.
Π33Ικανοποίηση πελατών από τραπεζικές υπηρεσίεςΜάμαλης Μαυροπούλου Μ.
Π34Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και η υιοθέτηση του από τις επιχειρήσειςΜάμαλης Χατζηδημητρίου Κ.
Π35Διαδικασίες ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας και νομικά ζητήματαΜαρδύρης Κεντριστάκη Ε.
Π36Ψηφιακή εγκληματολογική έρευνα στους υπολογιστές, στο διαδίκτυο και σε φορητές συσκευέςΜαρδύρης Σαμαρά Λ.
Π37Ετοιμότητα συστημάτων για ψηφιακές εγκληματολογικές έρευνεςΜαρδύρης Τσακουρίδου Σ.
Π38  Η ψηφιακή διάσταση της μουσειακής επικοινωνίας: Ο ρόλος του ψηφιακού μάρκετινγκ στην προβολή των σύγχρονων μουσείωνΜυλωνά
Π39 Ο ρόλος του ψηφιακού μάρκετινγκ στον τουρισμό. Η περίπτωση του νομού ΚαβάλαςΜυλωνά
Π40 Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων ως μέσο προβολής και ανάπτυξης των επιχειρήσεων του Νομού Ξάνθης. Η περίπτωση επιχειρήσεων εστίασηςΜυλωνά
Π41 Η προβολή του τουρισμού μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Μελέτη περίπτωσηςΜυλωνά
Π42 Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και του Yachting στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η περίπτωση της μαρίνας Καβάλας.Οικονόμου
Π43Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και το Yachting στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μελέτη για τη δημιουργία και τη βιωσιμότητα μαρίνας στην ΑλεξανδρούποληΟικονόμου
Π44Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και του Yachting στην περιφέρεια ………………... Η περίπτωση της μαρίνας ……….. (περιοχή κατοικίας του φοιτητή).Οικονόμου
Π45Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και το Yachting στην περιφέρεια …………….. Μελέτη για τη δημιουργία και τη βιωσιμότητα μαρίνας στην ………………. (περιοχή κατοικίας του φοιτητή).Οικονόμου
Π46Τουριστική ανάπτυξη: προτάσεις για την αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος στο Νομό ΞάνθηςΟικονόμου
Π47Τουριστική ανάπτυξη: προτάσεις για την αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος στο Νομό ΡοδόπηςΟικονόμου
Π48Τουριστική ανάπτυξη: προτάσεις για την αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος στο Νομό …….. (κατοικίας του φοιτητή).Οικονόμου
Π49Η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα και η περιφερειακή της κατανομή: η περίπτωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΟικονόμου
Π50Η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα και η περιφερειακή της κατανομή: η περίπτωση της Περιφέρειας ……………( κατοικίας του φοιτητή)Οικονόμου
Π51Στατιστική έρευνα σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση και λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος σε επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης νομός ΚαστοριάςΠαναγιωτόπουλοςΜπουτάσης Γ.
Π52Νέες τεχνολογίες πληροφορικής για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων. Απόψεις κατοίκων του δήμου Νεάπολης - ΣυκεώνΠαναγιωτόπουλοςΜυλωνίδου Μ.
Π53Ηλεκτρονικό εμπόριο και παράγοντες που επηρεάζουν την αφοσίωση του καταναλωτή σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημαΠαναγιωτόπουλοςΞανθόπουλος Γ. - Α.
Π54Ηλεκτρονικό εμπόριο στις σύγχρονες επιχειρήσεις. μελέτη περίπτωσης καταστημάτων ΝαρλήςΠαναγιωτόπουλοςΤεμεκενίδης Χρ.
Π55Η στάση των πελατών στην μετατροπή ενός παντοπωλείου σε ηλεκτρονικό κατάστημαΠαναγιωτόπουλοςΧατζηαθανασίου Σ.
Π56Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης αναθέσεων πτυχιακών εργασιώνΠαναγιωτόπουλος
Π57Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου:Περίπτωση Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑλεξανδρούποληςΠαναγιωτόπουλος
Π58Ανάπτυξη εφαρμογής για AndroidΠαναγιωτόπουλος
Π59Η ρομποτική στην εκπαιδευση Παναγιωτόπουλος
Π60Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες έτοιμου φαγητού και καφέ στην Ελλάδα.Παναγιωτόπουλος
Π61Ηλεκτροινικό επιχειρείν και η επιδράση των ΤΠΕ στην αναπτύξη του. Παναγιωτόπουλος
Π62Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στην ανάπτυξη ελληνικών εταιρειών στο νομό καβάλας. μελέτη περίπτωσηςΠαυλιδης Κασαπη Φ.-Μ.
Π63Η οργάνωση και η διοίκηση των μονάδων υγείας. Η περίπτωση του Νοσοκομείου καβάλαςΠιπιλιαγκοπουλος Πατσίδου Μ.
Π64Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου. Περίπτωση εφαρμογής στον κλάδο του τουρισμού (ενοικιαζόμενα δωμάτια) και στην περιοχή της πόλης ΚαβάλαςΠιπιλιαγκόπουλος Ανδρονίδου Ά.
Π65Airbnb vs Hotel. Σύγκριση των reviews στη Booking.com (Καβάλα)ΣαρηγιαννίδηςΑγαθονίδου Χρ.
Π66Ξενοδοχεία και Αirbnb: οι παράγοντες που καθορίζουν την προτίμηση των επισκεπτώνΣαρηγιαννίδηςΓρασέλη Α.
Π67Εξαπάτηση κατά τη διάρκεια γραπτών εξετάσεων εξαμήνου σε σχολές Διοίκησης και Οικονομίας (Νότια Ελλάδα)ΣαρηγιαννίδηςΕυσταθιάδη Α.
Π68Pet Cemetery Business PlanΣαρηγιαννίδηςΚρέης Φ.
Π69Ανώτατη ηγεσία , ενδυνάμωση υπαλλήλων , ικανοποίηση εργαζομένων και ικανοποίηση πελατών σε οργανισμούς που έχουν υιοθετήσει συστήματα διαχείρισης ολικής ποιότητας .Μια Εμπειρική ΈρευναΣαρηγιαννίδηςΛόντος Γ.
Π70Εξαπάτηση κατά τη διάρκεια γραπτών εξετάσεων εξαμήνου σε σχολές Διοίκησης και Οικονομίας (Βόρεια Ελλάδα)ΣαρηγιαννίδηςΠαναγόπουλος Γ.
Π71Έρευνα ικανοποίησης πελατών, δημοτικού parking Δήμου ΚαβάλαςΣαρηγιαννίδηςΠαπαϊωάννου Ά.
Π72Airbnb vs Hotel. Σύγκριση των reviews στη Booking.com (Χαλκιδική)ΣαρηγιαννίδηςΣλίμπα Ι.
Π73Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα και ΑνακύκλωσηΣαρηγιαννίδηςΣπυροπούλου Έ.
Π74Διαχείριση Αλλαγής: Η περίπτωση του Φιλίππειου ανοικτού κολυμβητηρίου Καβάλας.Σαρηγιαννίδης
Π75Το φαινόμενο των coffee to go shops. Καθοριστικοί παράγοντες επιλογής.Σαρηγιαννίδης
Π76Το Cosmopolis Ethnic Festival ως φονέας πολιτισμού, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στην πόλη της ΚαβάλαςΣαρηγιαννίδης
Π77Έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών Φεστιβάλ Φιλίππων 2020Σαρηγιαννίδης
Π78Η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευσηΤσομπανούδη
Π79Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας Τσομπανούδη
Π80Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής στο περιβάλλον UnityΤσομπανούδη
Π81 Η χρήση των ψηφιακών βοηθών στη διδασκαλία ξένων γλωσσών Τσομπανούδη
Π82Υλοποίηση Αλγορίθμων της Επιστήμης των Δεδομένων με χρήση της Γλώσσας R.Τσομπανούδη
Π83Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης αγώνων μαχητικών αθλημάτωνΦραγγίδης
Π84Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης αναθέσεων εκπαιδευτικού έργουΦραγγίδης
Π85Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων ψηφιακής εγκληματολογικής ετοιμότητας (Design of digital forensic ready information systems)Φραγγίδης
Π86Σχεδιασμός βιώσιμων συστημάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού (Design of sustainable enterprise resource planning systems)Φραγγίδης
Π87Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής ενός πληροφοριακού συστήματος τεκμηριωμένης ιατρικής βασισμένη στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας.Φραγγίδης
Π88Μελέτη μεθόδων και τεχνικών growth hackingΦραγγίδης Βάσου Π.
Π89Ανάπτυξη και γραφική προσομοίωση γενετικών αλγορίθμων.Χατζής
Π90Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τον εντοπισμό λογοκλοπής στην ελληνική γλώσσα.Χατζής
Π91 Ανάπτυξη εφαρμογής σε κινητό για τη δημιουργία κουίζ.Χατζής
Π92Σύγχρονες εξελίξεις στην Ανάλυση και Κατάτμηση Ψηφιακών Εικόνων.Χατζής
Π93Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για εταιρία παροχής υπηρεσιών επισκευής οικιακών συσκευών.Χατζής