Θέματα πτυχιακών εργασιών


Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται όλα τα θέματα πτυχιακών εργασιών. Για κάθε θέμα υπάρχει ο υπεύθυνος καθηγητής που το επιβλέπει και ο φοιτητής που το έχει αναλάβει. Στις περιπτώσεις όπου το πεδίο «Ονοματεπώνυμο Φοιτητή» είναι κενό, αυτό σημαίνει ότι το θέμα είναι διαθέσιμο και ότι ο φοιτητής που ενδιαφέρετε για την ανάληψη του θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο καθηγητή.

Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Α/ΑΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Π1 Επιχειρηματικό Σχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης Καφέ Αιτσίδης - ΜαδυτινόςΓαλάτσης Κ.
Π2Κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου σε μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα που προσφέρει εναλλακτικές μορφές τουρισμού Αιτσίδης - ΜαδυτινόςΣαλή Μ.
Π3Σχεδίαση και Υλοποίηση μιας Βάσης Δεδομένων για μια Βιομηχανία Επίπλων σε Περιβάλλον SQL Server.Γκούμας
Π4Ανάπτυξη ενός Περιβαλλοντικού Συστήματος Γνώσης για Εντοπισμό Προβλημάτων σε Ποτάμια Οικοσυστήματα με χρήση της γλώσσας Prolog.Γκούμας
Π5Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας με χρήση Μοντέλων Υπολογιστικής Νοημοσύνης. Γκούμας
Π6Σχεδίαση και Υλοποίηση ενός Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Διδασκαλία των Οικονομικών Μαθηματικών σε Περιβάλλον Οπτικού Προγραμματισμού. Γκούμας
Π7Εκπαιδευτικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο για δημιουργία περιεχομένου επαυξημένης πραγματικότηταςΓκούμας Γρηγοριάδης Α.
Π8Εικονική πραγματικότητα και εφαρμογές της στην ειδική εκπαίδευσηΓκούμας Δουμπλατζή Δ.
Π9Μελλοντικές προκλήσεις για τις «έξυπνες» πόλεις: Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ψηφιακή εγκληματολογίαΔάλλας
Π10Διερεύνηση συμμετοχής της χρήσης κινητών τηλεφώνων στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων - Ερευνώντας τις ψηφιακές αποδείξεις»Δάλλας
Π11Ψηφιακή Εγκληματολογία: τα επόμενα χρόνιαΔάλλας
Π12Ψηφιακή εγκληματολογική έρευνα και ανάλυση συσκευών που έχουν καταστραφεί από νερόΔάλλας
Π13Ανάπτυξη καινοτόμας επιχειρηματικής ευκαιρίας με τη μέθοδο της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης: εμπειρική μελέτη» θερίου Γ. Μαρτιουσοφ Γ.
Π14Στρατηγικός προγραμματισμός: Μελέτη περίπτωσηςθερίου Γ. Σαββιδακη Κ.
Π15Βιωσιμότητα στον κλάδο της γρήγορης μόδας: κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση (critical literature review)θερίου Γ.Βασιλειάδου A.
Π16Στρατηγικός προγραμματισμός: η περίπτωση της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕθερίου Γ.Παναγιωτίδου A.
Π17Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης υφιστάμενης επιχείρησης παραγωγής και πώλησης ελαιόλαδουθερίου Γ.Παπαβασιλείου Γ.
Π18Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού: μελέτες περίπτωσης στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλονθερίου Γ.Παπακωνσταντίνου Β.
Π19Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου σε αντικείμενο δραστηριότητας επιλογής του φοιτητήθερίου Γ.Τζιαμαλίδης Γ.
Π20Έλλειψη σεβασμού από πρόθεση στο εργασιακό περιβάλλον: εμπειρική έρευναθερίου Γ.
Π21Βιωσιμότητα στον κλάδο της γρήγορης μόδας: εμπειρική έρευναθερίου Γ.
Π22Ανάλυση εξωτερικού-εσωτερικού περιβάλλοντος και καθορισμός ανταγωνιστικής ή/και εταιρικής στρατηγικής συγκεκριμένης επιχείρησης ή οργανισμού της επιλογής σας (2 πτυχιακές).θερίου Ν.
Π23Διερεύνηση-καταγραφή και ταξινόμηση των δυναμικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων (Dynamic Capabilities) κατά μήκος της «αλυσίδαςαξίας» επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα (Μεταποίηση - Κατασκευές). Δημιουργία ενός μοντέλου-οδηγού στρατηγικής ανάλυσης για
την διευκόλυνση των επιχειρήσεων/οργανισμών στη διαμόρφωση των στρατηγικών τους.
θερίου Ν.Δισμάνης Β.
Π24Διερεύνηση-καταγραφή και ταξινόμηση των δυναμικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων (Dynamic Capabilities) κατά μήκος της «αλυσίδαςαξίας» επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα (Παροχή Υπηρεσιών). Δημιουργία ενός μοντέλου-οδηγού στρατηγικής σνάλυσης για
την διευκόλυνση των επιχειρήσεων/οργανισμών στη διαμόρφωση των στρατηγικών τους.
θερίου Ν.
Π25Ανάλυση εξωτερικού-εσωτερικού περιβάλλοντος και καθορισμός ανταγωνιστικής η/και εταιρικής στρατηγικής της επιχείρησης ΄’καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε.’’Θερίου Ν.Κοβούσογλου Ι.
Π26Κοινωνικό Μάρκετινγκ και bullying φοιτητώνΚαμενίδουΔιονυσάτου Α.
Π27Χρήση κοινωνικού Μάρκετινγκ σε ΑΜΕΑ ΚαμενίδουΗλία Κ.
Π28Κοινωνινό Μάρκετινγκ και AIDSΚαμενίδουΠαπαδάτος Κ.
Π29Θρησκευτικός τουρισμόςΚαμενίδουΤσεβελέκη Λ.
Π30Οι επιπτώσεις των social media στην ψυχική υγεία των νέωνΚαμενίδουΤσιαούση Γ.
Π31Η διείσδυση του Cross Fit στα γυμναστήρια. Μια έρευνα στην περιοχή της Ξάνθης Κοντάκος Καρά Α. Χ.
Π32Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της Εφοδιαστικής αλυσίδας (ερευνητική).Μαδυτινος
Π33Η έρευνα και οι προτάσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της Εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα (βιβλιογραφικήΜαδυτινος
Π34Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των ERPs (ερευνητική).Μαδυτινος
Π35Η έρευνα και οι προτάσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των ERPs στην Ελλάδα (βιβλιογραφική).Μαδυτινος
Π36Εκπόνηση Χρηματοοικονομικού μοντέλου για την υποστήριξη επιχειρηματικού Σχεδίου μικρής τουριστικής μονάδαςΜαδυτινος
Π37 Εκπόνηση Χρηματοοικονομικού μοντέλου για την υποστήριξη επιχειρηματικού Σχεδίου μικρομεσαίας επιχείρησης τροφίμων.Μαδυτινος
Π38Αξιολόγηση της ικανοποίησης εξερχόμενων φοιτητών Erasmus+ την τελευταία πενταετία.Μαδυτινος
Π39Αξιολόγηση της ικανοποίησης εισερχόμενων φοιτητών Erasmus+ την τελευταία πενταετίαΜαδυτινος
Π40Διαχείριση επιχείρησης καυσίμων. μελέτη περίπτωσης με επιχειρηματικό σχέδιο.Μαδυτινός Κονωνά Β.
Π41Ο οινοτουρισμός στη Δράμα με περίπτωση το φεστιβάλ της ΔραμοινογνωσίαςΜάμαλης Τερσενίδης Α.
Π42Ικανοποίηση πελατών από τραπεζικές υπηρεσίεςΜάμαλης Μαυροπούλου Μ.
Π43Στάσεις καταναλωτών έναντι προϊόντων μελιούΜάμαλης
Π44Απόψεις καταναλωτών για λειτουργικά και ενναλακτικά τροφικάΜάμαλης
Π45Στάσεις καταναλωτών έναντι προϊόντων ιδιωτικής ετικέταςΜάμαλης
Π46Ικανοποίηση καταναλωτών από τις υπηρεσίες των super marketΜάμαλης Τσιριπίδου Β.
Π47Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και η υιοθέτηση του από τις επιχειρήσειςΜάμαλης Χατζηδημητρίου Κ.
Π48Διαδικασίες ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας και νομικά ζητήματαΜαρδύρης Κεντριστάκη Ε.
Π49Ψηφιακή εγκληματολογική έρευνα στους υπολογιστές, στο διαδίκτυο και σε φορητές συσκευέςΜαρδύρης Σαμαρά Λ.
Π50Ετοιμότητα συστημάτων για ψηφιακές εγκληματολογικές έρευνεςΜαρδύρης Τσακουρίδου Σ.
Π51 Το εργασιακό άγχος και οι επιπτώσεις του στο νοσηλευτικό προσωπικό» Περιπτωσιακή μελέτη Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ΘεσσαλονίκηςΜπορμπότση Άγγου Β.
Π52  Η ψηφιακή διάσταση της μουσειακής επικοινωνίας: Ο ρόλος του ψηφιακού μάρκετινγκ στην προβολή των σύγχρονων μουσείωνΜυλωνά
Π53 Ο ρόλος του ψηφιακού μάρκετινγκ στον τουρισμό. Η περίπτωση του νομού ΚαβάλαςΜυλωνά
Π54 Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων ως μέσο προβολής και ανάπτυξης των επιχειρήσεων του Νομού Ξάνθης. Η περίπτωση επιχειρήσεων εστίασηςΜυλωνά
Π55 Η προβολή του τουρισμού μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Μελέτη περίπτωσηςΜυλωνά
Π56 Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και του Yachting στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η περίπτωση της μαρίνας Καβάλας.Οικονόμου
Π57Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και το Yachting στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μελέτη για τη δημιουργία και τη βιωσιμότητα μαρίνας στην ΑλεξανδρούποληΟικονόμου
Π58Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και του Yachting στην περιφέρεια ………………... Η περίπτωση της μαρίνας ……….. (περιοχή κατοικίας του φοιτητή).Οικονόμου
Π59Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και το Yachting στην περιφέρεια …………….. Μελέτη για τη δημιουργία και τη βιωσιμότητα μαρίνας στην ………………. (περιοχή κατοικίας του φοιτητή).Οικονόμου
Π60Τουριστική ανάπτυξη: προτάσεις για την αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος στο Νομό ΞάνθηςΟικονόμου
Π61Τουριστική ανάπτυξη: προτάσεις για την αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος στο Νομό ΡοδόπηςΟικονόμου
Π62Τουριστική ανάπτυξη: προτάσεις για την αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος στο Νομό …….. (κατοικίας του φοιτητή).Οικονόμου
Π63Η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα και η περιφερειακή της κατανομή: η περίπτωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΟικονόμου
Π64Η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα και η περιφερειακή της κατανομή: η περίπτωση της Περιφέρειας ……………( κατοικίας του φοιτητή)Οικονόμου
Π65Στατιστική έρευνα σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση και λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος σε επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης νομός ΚαστοριάςΠαναγιωτόπουλοςΜπουτάσης Γ.
Π66Νέες τεχνολογίες πληροφορικής για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων. Απόψεις κατοίκων του δήμου Νεάπολης - ΣυκεώνΠαναγιωτόπουλοςΜυλωνίδου Μ.
Π67Ηλεκτρονικό εμπόριο και παράγοντες που επηρεάζουν την αφοσίωση του καταναλωτή σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημαΠαναγιωτόπουλοςΞανθόπουλος Γ. - Α.
Π68Ηλεκτρονικό εμπόριο στις σύγχρονες επιχειρήσεις. μελέτη περίπτωσης καταστημάτων ΝαρλήςΠαναγιωτόπουλοςΤεμεκενίδης Χρ.
Π69Η στάση των πελατών στην μετατροπή ενός παντοπωλείου σε ηλεκτρονικό κατάστημαΠαναγιωτόπουλοςΧατζηαθανασίου Σ.
Π70Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης αναθέσεων πτυχιακών εργασιώνΠαναγιωτόπουλος
Π71Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου:Περίπτωση Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑλεξανδρούποληςΠαναγιωτόπουλος
Π72Ανάπτυξη εφαρμογής για AndroidΠαναγιωτόπουλος
Π73Η ρομποτική στην εκπαιδευση Παναγιωτόπουλος
Π74Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες έτοιμου φαγητού και καφέ στην Ελλάδα.Παναγιωτόπουλος
Π75Ηλεκτρονικό επιχειρείν και η επίδρασή των ΤΠΕ στην ανάπτυξή του. Παναγιωτόπουλος
Π76Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στην ανάπτυξη ελληνικών εταιρειών στο νομό καβάλας. μελέτη περίπτωσηςΠαυλιδης Κασαπη Φ.-Μ.
Π77Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου. Περίπτωση εφαρμογής στον κλάδο του τουρισμού (ενοικιαζόμενα δωμάτια) και στην περιοχή της πόλης ΚαβάλαςΠιπιλιαγκόπουλος Ανδρονίδου Ά.
Π78Η οργάνωση και η διοίκηση των μονάδων υγείας. Η περίπτωση του Νοσοκομείου καβάλαςΠιπιλιαγκοπουλος Πατσίδου Μ.
Π79Η Λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων στις αποθήκεςΠιπιλιαγκοπουλος
Π80Η εξαγωγή του οικονομικού αποτελέσματος σε επιχειρήσεις με διπλογραφικά τηρούμενα βιβλίαΠιπιλιαγκοπουλος
Π81Συγκριτική ανάλυση Οικονομικών καταστάσεων επιλεγμένων επιχειρήσεων Πιπιλιαγκοπουλος
Π82(2 θέματα)Πιπιλιαγκοπουλος
Π83 Διεπιχειρησιακή ανάλυση Οικονομικών καταστάσεων επιλεγμένων επιχειρήσεων,Πιπιλιαγκοπουλος
Π84(2 θέματα)Πιπιλιαγκοπουλος
Π85Airbnb vs Hotel. Σύγκριση των reviews στη Booking.com (Καβάλα)ΣαρηγιαννίδηςΑγαθονίδου Χρ.
Π86Ξενοδοχεία και Αirbnb: οι παράγοντες που καθορίζουν την προτίμηση των επισκεπτώνΣαρηγιαννίδηςΓρασέλη Α.
Π87Εξαπάτηση κατά τη διάρκεια γραπτών εξετάσεων εξαμήνου σε σχολές Διοίκησης και Οικονομίας (Νότια Ελλάδα)ΣαρηγιαννίδηςΕυσταθιάδη Α.
Π88Pet Cemetery Business PlanΣαρηγιαννίδηςΚρέης Φ.
Π89Ανώτατη ηγεσία , ενδυνάμωση υπαλλήλων , ικανοποίηση εργαζομένων και ικανοποίηση πελατών σε οργανισμούς που έχουν υιοθετήσει συστήματα διαχείρισης ολικής ποιότητας .Μια Εμπειρική ΈρευναΣαρηγιαννίδηςΛόντος Γ.
Π90Εξαπάτηση κατά τη διάρκεια γραπτών εξετάσεων εξαμήνου σε σχολές Διοίκησης και Οικονομίας (Βόρεια Ελλάδα)ΣαρηγιαννίδηςΠαναγόπουλος Γ.
Π91Έρευνα ικανοποίησης πελατών, δημοτικού parking Δήμου ΚαβάλαςΣαρηγιαννίδηςΠαπαϊωάννου Ά.
Π92Airbnb vs Hotel. Σύγκριση των reviews στη Booking.com (Χαλκιδική)ΣαρηγιαννίδηςΣλίμπα Ι.
Π93Αντίστροφη Εφοδιαστική Αλυσίδα και ΑνακύκλωσηΣαρηγιαννίδηςΣπυροπούλου Έ.
Π94Διαχείριση Αλλαγής: Η περίπτωση του Φιλίππειου ανοικτού κολυμβητηρίου Καβάλας.Σαρηγιαννίδης
Π95Το φαινόμενο των coffee to go shops. Καθοριστικοί παράγοντες επιλογής.Σαρηγιαννίδης
Π96Το Cosmopolis Ethnic Festival ως φονέας πολιτισμού, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στην πόλη της ΚαβάλαςΣαρηγιαννίδης
Π97Έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών Φεστιβάλ Φιλίππων 2020Σαρηγιαννίδης
Π98Η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευσηΤσομπανούδη
Π99Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας Τσομπανούδη
Π100Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής στο περιβάλλον UnityΤσομπανούδη
Π101 Η χρήση των ψηφιακών βοηθών στη διδασκαλία ξένων γλωσσών Τσομπανούδη
Π102Υλοποίηση Αλγορίθμων της Επιστήμης των Δεδομένων με χρήση της Γλώσσας R.Τσομπανούδη
Π103Η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευσηΤσομπανούδη Τσολαίδου Κ. Σ.
Π104Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης αγώνων μαχητικών αθλημάτωνΦραγγίδης
Π105Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης αναθέσεων εκπαιδευτικού έργουΦραγγίδης
Π106Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων ψηφιακής εγκληματολογικής ετοιμότητας (Design of digital forensic ready information systems)Φραγγίδης
Π107Σχεδιασμός βιώσιμων συστημάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού (Design of sustainable enterprise resource planning systems)Φραγγίδης
Π108Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής ενός πληροφοριακού συστήματος τεκμηριωμένης ιατρικής βασισμένη στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας.Φραγγίδης
Π109Μελέτη μεθόδων και τεχνικών growth hackingΦραγγίδης Βάσου Π.
Π110Ανάπτυξη και γραφική προσομοίωση γενετικών αλγορίθμων.Χατζής
Π111Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τον εντοπισμό λογοκλοπής στην ελληνική γλώσσα.Χατζής
Π112 Ανάπτυξη εφαρμογής σε κινητό για τη δημιουργία κουίζ.Χατζής
Π113Σύγχρονες εξελίξεις στην Ανάλυση και Κατάτμηση Ψηφιακών Εικόνων.Χατζής
Π114Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για εταιρία παροχής υπηρεσιών επισκευής οικιακών συσκευών.Χατζής