Θέματα πτυχιακών εργασιών


Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται όλα τα θέματα πτυχιακών εργασιών. Για κάθε θέμα υπάρχει ο υπεύθυνος καθηγητής που το επιβλέπει και ο φοιτητής που το έχει αναλάβει. Στις περιπτώσεις όπου το πεδίο «Ονοματεπώνυμο Φοιτητή» είναι κενό, αυτό σημαίνει ότι το θέμα είναι διαθέσιμο και ότι ο φοιτητής που ενδιαφέρετε για την ανάληψη του θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο καθηγητή.

Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Α/ΑΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Π1Επιχειρηματικό Σχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης Καφέ Αιτσίδης - ΜαδυτινόςΓαλάτσης Κ.
Π2Κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου σε μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα που προσφέρει εναλλακτικές μορφές τουρισμού Αιτσίδης - ΜαδυτινόςΣαλή Μ.
Π3Σύγκριση ξενοδοχειακών μονάδων και βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων. Οι επιλογές των επισκεπτώνΑιτσίδης - ΜαδυτινόςΤσιμπιαράκη Δ.
Π4Προετοιμασία και Διαχείριση των δεδομένων στη διαδικασία της εξόρυξηςΓεροντίδης Πολιτίδου Χ.
Π5Πολυμεταβλητή Ανάλυση Διακύμανσης και Ανάλυση Διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε δεδομένα από έρευνα αγοράςΓεροντίδης
Π6Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση και Ανάλυση Μονοπατιού σε δεδομένα από έρευνα αγοράςΓεροντίδης
Π7Κατάτμηση Καταναλωτών και Προϊόντων από Δεδομένα Έρευνας Αγοράς με μεθόδους ΣυσταδοποίησηςΓεροντίδης
Π8Προετοιμασία και διαχείριση των δεδομένων στη διαδικασία της εξόρυξης δεδομένωνΓεροντίδης
Π9Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου κατασκευής κουνιστών παιχνιδιών με κερματοδέκτηΓιάκι - ΜαδυτινόςΑντωνίου Χ.
Π10Σχεδίαση και Υλοποίηση μιας Βάσης Δεδομένων για μια Βιομηχανία Επίπλων σε Περιβάλλον SQL Server.Γκούμας
Π11Ανάπτυξη ενός Περιβαλλοντικού Συστήματος Γνώσης για Εντοπισμό Προβλημάτων σε Ποτάμια Οικοσυστήματα με χρήση της γλώσσας Prolog.Γκούμας
Π12Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας με χρήση Μοντέλων Υπολογιστικής Νοημοσύνης. Γκούμας
Π13Σχεδίαση και Υλοποίηση ενός Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Διδασκαλία των Οικονομικών Μαθηματικών σε Περιβάλλον Οπτικού Προγραμματισμού. Γκούμας
Π14Εκπαιδευτικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο για δημιουργία περιεχομένου επαυξημένης πραγματικότηταςΓκούμας Γρηγοριάδης Α.
Π15Εικονική πραγματικότητα και εφαρμογές της στην ειδική εκπαίδευσηΓκούμας Δουμπλατζή Δ.
Π16Μελλοντικές προκλήσεις για τις «έξυπνες» πόλεις: Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ψηφιακή εγκληματολογίαΔάλλας
Π17Διερεύνηση συμμετοχής της χρήσης κινητών τηλεφώνων στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων - Ερευνώντας τις ψηφιακές αποδείξεις»Δάλλας
Π18Ψηφιακή Εγκληματολογία: τα επόμενα χρόνιαΔάλλας
Π19Ψηφιακή εγκληματολογική έρευνα και ανάλυση συσκευών που έχουν καταστραφεί από νερόΔάλλας
Π20Ανάπτυξη καινοτόμας επιχειρηματικής ευκαιρίας με τη μέθοδο της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης: εμπειρική μελέτη» θερίου Γ. Μαρτιουσοφ Γ.
Π21Στρατηγικός προγραμματισμός: Μελέτη περίπτωσηςθερίου Γ. Σαββιδακη Κ.
Π22Βιωσιμότητα στον κλάδο της γρήγορης μόδας: κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση (critical literature review)θερίου Γ.Βασιλειάδου A.
Π23Στρατηγικός προγραμματισμός: η περίπτωση της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕθερίου Γ.Παναγιωτίδου A.
Π24Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης υφιστάμενης επιχείρησης παραγωγής και πώλησης ελαιόλαδουθερίου Γ.Παπαβασιλείου Γ.
Π25Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού: μελέτες περίπτωσης στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλονθερίου Γ.Παπακωνσταντίνου Β.
Π26Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου μονάδα παραγωγής βιοντίζελθερίου Γ.Τζιαμαλίδης Γ.
Π27Έλλειψη σεβασμού από πρόθεση στο εργασιακό περιβάλλον: εμπειρική έρευναθερίου Γ.
Π28Βιωσιμότητα στον κλάδο της γρήγορης μόδας: εμπειρική έρευναθερίου Γ.
Π29Στρατηγικός προγραμματισμός: Η περίπτωση μιας γαλακτοβιομηχανίας»θερίου Γ.Κουλουρά Ε.
Π30Ανάλυση εξωτερικού-εσωτερικού περιβάλλοντος και καθορισμός ανταγωνιστικής ή/και εταιρικής στρατηγικής συγκεκριμένης επιχείρησης ή οργανισμού της επιλογής σας (2 πτυχιακές).θερίου Ν.
Π31Διερεύνηση-καταγραφή και ταξινόμηση των δυναμικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων (Dynamic Capabilities) κατά μήκος της «αλυσίδαςαξίας» επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα (Μεταποίηση - Κατασκευές). Δημιουργία ενός μοντέλου-οδηγού στρατηγικής ανάλυσης για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων/οργανισμών στη διαμόρφωση των στρατηγικών τους.θερίου Ν.Δισμάνης Β.
Π32Διερεύνηση-καταγραφή και ταξινόμηση των δυναμικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων (Dynamic Capabilities) κατά μήκος της «αλυσίδαςαξίας» επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα (Παροχή Υπηρεσιών). Δημιουργία ενός μοντέλου-οδηγού στρατηγικής σνάλυσης για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων/οργανισμών στη διαμόρφωση των στρατηγικών τους.θερίου Ν.
Π33Ανάλυση εξωτερικού-εσωτερικού περιβάλλοντος και καθορισμός ανταγωνιστικής η/και εταιρικής στρατηγικής της επιχείρησης ΄’καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε.’’Θερίου Ν.Κοβούσογλου Ι.
Π34Ανάλυση εξωτερικού-εσωτερικού περιβάλλοντος και καθορισμός ανταγωνιστικής ή και εταιρικής στρατηγικής της επιχείρησης ΚΩΤΙΔΗΣ Α.ΕΘερίου Ν.Κωτίδης Γ
Π35Ρατσισμός προς τους ομοφυλόφιλους.ΚαμενίδουΔιονυσάτου Α.
Π36Χρήση κοινωνικού Μάρκετινγκ σε ΑΜΕΑ ΚαμενίδουΗλία Κ.
Π37Κοινωνινό Μάρκετινγκ και AIDSΚαμενίδουΠαπαδάτος Κ.
Π38Θρησκευτικός Τουρισμός στο Άγιο ΌροςΚαμενίδουΤσεβελέκη Λ.
Π39Οι επιπτώσεις των social media στην ψυχική υγεία των νέωνΚαμενίδουΤσιαούση Γ.
Π40Η διείσδυση του Cross Fit στα γυμναστήρια. Μια έρευνα στην περιοχή της Ξάνθης Κοντάκος Καρά Α. Χ.
Π41Η διοίκηση κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων. Εμπειρική διερεύνηση του γαλακτοκομικού κλάδου της ελληνικής αγοράς.Κοσμίδης
Π42Προσδιοριστικοί παράγοντες βιωσιμότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεωνΚοσμίδης
Π43Η σημασία της κεφαλαιακής διάρθρωσης στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων Κοσμίδης
Π44Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της Εφοδιαστικής αλυσίδας (ερευνητική).Μαδυτινος
Π45Η έρευνα και οι προτάσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της Εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα (βιβλιογραφικήΜαδυτινος
Π46Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των ERPs (ερευνητική).Μαδυτινος
Π47Η έρευνα και οι προτάσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των ERPs στην Ελλάδα (βιβλιογραφική).Μαδυτινος
Π48Εκπόνηση Χρηματοοικονομικού μοντέλου για την υποστήριξη επιχειρηματικού Σχεδίου μικρής τουριστικής μονάδαςΜαδυτινος
Π49 Εκπόνηση Χρηματοοικονομικού μοντέλου για την υποστήριξη επιχειρηματικού Σχεδίου μικρομεσαίας επιχείρησης τροφίμων.Μαδυτινος
Π50Αξιολόγηση της ικανοποίησης εξερχόμενων φοιτητών Erasmus+ την τελευταία πενταετία.Μαδυτινος
Π51Αξιολόγηση της ικανοποίησης εισερχόμενων φοιτητών Erasmus+ την τελευταία πενταετίαΜαδυτινος
Π52Διαχείριση επιχείρησης καυσίμων. μελέτη περίπτωσης με επιχειρηματικό σχέδιο.Μαδυτινός Κονωνά Β.
Π53Τα ΜΜΕ και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση προτύπων καταναλωτικής συμπεριφοράςΜάμαληςΠαλαιός Μ
Π54Ο οινοτουρισμός στη Δράμα με περίπτωση το φεστιβάλ της ΔραμοινογνωσίαςΜάμαλης Τερσενίδης Α.
Π55Ικανοποίηση πελατών από τραπεζικές υπηρεσίεςΜάμαλης Μαυροπούλου Μ.
Π56Στάσεις καταναλωτών έναντι προϊόντων μελιούΜάμαλης
Π57Απόψεις καταναλωτών για λειτουργικά και ενναλακτικά τροφικάΜάμαλης
Π58Στάσεις καταναλωτών έναντι προϊόντων ιδιωτικής ετικέταςΜάμαλης
Π59Ικανοποίηση καταναλωτών από τις υπηρεσίες των super marketΜάμαλης Τσιριπίδου Β.
Π60Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και η υιοθέτηση του από τις επιχειρήσειςΜάμαλης Χατζηδημητρίου Κ.
Π61Οι στάσεις των καταναλωτών έναντι των λειτουργικών τροφίμων Μάμαλης Κυρκιλή Π. -Σ.
Π62Διαδικασίες ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας και νομικά ζητήματαΜαρδύρης Κεντριστάκη Ε.
Π63Ψηφιακή εγκληματολογική έρευνα στους υπολογιστές, στο διαδίκτυο και σε φορητές συσκευέςΜαρδύρης Σαμαρά Λ.
Π64Ετοιμότητα συστημάτων για ψηφιακές εγκληματολογικές έρευνεςΜαρδύρης Τσακουρίδου Σ.
Π65 Το εργασιακό άγχος και οι επιπτώσεις του στο νοσηλευτικό προσωπικό» Περιπτωσιακή μελέτη Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ΘεσσαλονίκηςΜπορμπότση Άγγου Β.
Π66Η ψηφιακή διάσταση της μουσειακής επικοινωνίας: Ο ρόλος του ψηφιακού μάρκετινγκ στην προβολή των σύγχρονων μουσείωνΜυλωνάΚεχαγιά M.
Π67Ο ρόλος του ψηφιακού μάρκετινγκ στον τουρισμό. Η περίπτωση του νομού ΚαβάλαςΜυλωνά
Π68Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων ως μέσο προβολής και ανάπτυξης των επιχειρήσεων του Νομού Ξάνθης. Η περίπτωση επιχειρήσεων εστίασηςΜυλωνάΤζανίδου Σ.
Π69Η προβολή του τουρισμού μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Μελέτη περίπτωσηςΜυλωνάΒασιλάκης Ε.
Π70Η προβολή και προώθηση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στα ψηφιακά μέσαΜυλωνά
Π71Η ψηφιακή διάσταση της επικοινωνίας. Ο ρόλος του ψηφιακού μάρκετινγκ στην προώθηση των αναγκαίων μέτρωνΜυλωνά
Π72Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και του Yachting στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η περίπτωση της μαρίνας Καβάλας.Οικονόμου
Π73Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και το Yachting στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μελέτη για τη δημιουργία και τη βιωσιμότητα μαρίνας στην ΑλεξανδρούποληΟικονόμου
Π74Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και του Yachting στην περιφέρεια ………………... Η περίπτωση της μαρίνας ……….. (περιοχή κατοικίας του φοιτητή).Οικονόμου
Π75Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και το Yachting στην περιφέρεια …………….. Μελέτη για τη δημιουργία και τη βιωσιμότητα μαρίνας στην ………………. (περιοχή κατοικίας του φοιτητή).Οικονόμου
Π76Τουριστική ανάπτυξη: προτάσεις για την αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος στο Νομό ΞάνθηςΟικονόμου
Π77Τουριστική ανάπτυξη: προτάσεις για την αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος στο Νομό ΡοδόπηςΟικονόμου
Π78Τουριστική ανάπτυξη προτάσεις για την αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος στο Νομό ΠιερίαςΟικονόμουΚαραπαναγιωτίδου Μ
Π79Η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα και η περιφερειακή της κατανομή: η περίπτωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΟικονόμου
Π80Η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα και η περιφερειακή της κατανομή: η περίπτωση της Περιφέρειας ……………( κατοικίας του φοιτητή)Οικονόμου
Π81Η τουριστική αποδοχή της Θάσου στους φοιτητές του ΔΙΠΑΕ στα Τμήματα ΚαβάλαςΟικονόμουΤσέλα Α.
Π82Στατιστική έρευνα σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση και λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος σε επιχειρήσεις. Μελέτη περίπτωσης νομός ΚαστοριάςΠαναγιωτόπουλοςΜπουτάσης Γ.
Π83Νέες τεχνολογίες πληροφορικής για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων. Απόψεις κατοίκων του δήμου Νεάπολης - ΣυκεώνΠαναγιωτόπουλοςΜυλωνίδου Μ.
Π84Ηλεκτρονικό εμπόριο στις σύγχρονες επιχειρήσεις. μελέτη περίπτωσης καταστημάτων ΝαρλήςΠαναγιωτόπουλοςΤεμεκενίδης Χρ.
Π85Η στάση των πελατών στην μετατροπή ενός παντοπωλείου σε ηλεκτρονικό κατάστημαΠαναγιωτόπουλοςΧατζηαθανασίου Σ.
Π86Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης αναθέσεων πτυχιακών εργασιώνΠαναγιωτόπουλος
Π87Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου:Περίπτωση Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑλεξανδρούποληςΠαναγιωτόπουλος
Π88Ανάπτυξη εφαρμογής για AndroidΠαναγιωτόπουλος
Π89Η ρομποτική στην εκπαιδευση Παναγιωτόπουλος
Π90Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες έτοιμου φαγητού και καφέ στην Ελλάδα.Παναγιωτόπουλος
Π91Ηλεκτρονικό επιχειρείν και η επίδρασή των ΤΠΕ στην ανάπτυξή του. Παναγιωτόπουλος
Π92Βαθμός αντικατάστασης των παραδοσιακών τρόπων κράτησης από τα on-line συστήματα κρατήσεωvΠαναγιωτόπουλοςΘεοδώρου Α.- Μ.
Π93Η αξιοποίηση των μεγάλων δεδομένων (big data) στην εφοδιαστική αλυσίδα(Supply chain managementΠαναγιωτόπουλοςΚαταβολάδας Σ.
Π94Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στην ανάπτυξη ελληνικών εταιρειών στο νομό καβάλας. μελέτη περίπτωσηςΠαυλιδης Κασαπη Φ.-Μ.
Π95Ηλεκτρονικός ΤουρισμόςΠαυλιδης Κουκουβίνου Π.
Π96Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου. Περίπτωση εφαρμογής στον κλάδο του τουρισμού (ενοικιαζόμενα δωμάτια) και στην περιοχή της πόλης ΚαβάλαςΠιπιλιαγκόπουλος Ανδρονίδου Ά.
Π97Συγκριτική ανάλυση οικονομικών καταστάσεων με τη βοήθεια αριθμοδεικτών επιλεγμένης επιχείρησηςΠιπιλιαγκόπουλος Μακρίδης Π
Π98Μελέτη κοστολόγησης της καλλιέργειας ελιάς στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΠιπιλιαγκόπουλος Σαρκίς Γ.
Π99Η οργάνωση και η διοίκηση των μονάδων υγείας. Η περίπτωση του Νοσοκομείου καβάλαςΠιπιλιαγκοπουλος Πατσίδου Μ.
Π100Η Λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων στις αποθήκεςΠιπιλιαγκοπουλος
Π101Η εξαγωγή του οικονομικού αποτελέσματος σε επιχειρήσεις με διπλογραφικά τηρούμενα βιβλίαΠιπιλιαγκοπουλος
Π102Συγκριτική ανάλυση Οικονομικών καταστάσεων επιλεγμένων επιχειρήσεων (2 θέματα)Πιπιλιαγκοπουλος
Π103Διεπιχειρησιακή ανάλυση Οικονομικών καταστάσεων επιλεγμένων επιχειρήσεων (2 θέματα)Πιπιλιαγκοπουλος
Π104Airbnb vs Hotel. Σύγκριση των reviews στη Booking.com (Καβάλα)ΣαρηγιαννίδηςΑγαθονίδου Χρ.
Π105Εξαπάτηση κατά τη διάρκεια γραπτών εξετάσεων εξαμήνου σε σχολές Διοίκησης και Οικονομίας (Νότια Ελλάδα)ΣαρηγιαννίδηςΕυσταθιάδη Α.
Π106Ανώτατη ηγεσία , ενδυνάμωση υπαλλήλων , ικανοποίηση εργαζομένων και ικανοποίηση πελατών σε οργανισμούς που έχουν υιοθετήσει συστήματα διαχείρισης ολικής ποιότητας .Μια Εμπειρική ΈρευναΣαρηγιαννίδηςΛόντος Γ.
Π107Εξαπάτηση κατά τη διάρκεια γραπτών εξετάσεων εξαμήνου σε σχολές Διοίκησης και Οικονομίας (Βόρεια Ελλάδα)ΣαρηγιαννίδηςΠαναγόπουλος Γ.
Π108Airbnb vs Hotel. Σύγκριση των reviews στη Booking.com (Χαλκιδική)ΣαρηγιαννίδηςΣλίμπα Ι.
Π109Η χρήση του Facebook ως εκπαιδευτικό εργαλείοΣαρηγιαννίδηςΒασιλόπουλος Κ.
Π110Δημιουργία Business Plan για κατάστημα ντελικατέσεν με χώρο εστίασηςΣαρηγιαννίδηςΚουτρουλός Β
Π111Δια ζώσης και εξ' αποστάσεως μάθηση. Οι αλλαγές στην εκπαίδευση λόγω πανδημίαςΣαρηγιαννίδηςΑμβαζά Ά.
Π112Ανάλυση δεδομένων των καταλυμάτων μέσα από την ιστοσελίδα της booking.com για την περιοχή της ΚαβάλαςΣαρηγιαννίδηςΓεωργούλης Φ.
Π113Η εξ αποστάσεως διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την περίοδο της πανδημίας του SARS-CoV-2 από την οπτική γωνία εκπαιδευτικών και γονέωνΣαρηγιαννίδηςΤελλίδου Χ.
Π114Ο ξενοδοχειακός κλάδος και τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης :Μέτρηση ικανοποίησης επισκεπτών Σαρηγιαννίδης Καρδαράς Β.
Π115 Ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης: Σύγκριση των αξιολογήσεων στη BOOKING.COM Σαρηγιαννίδης Κοντογεωργου Ν.
Π116 Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών εργαλείων του πανελληνίου σχολικού δικτύου την περίοδο του SARS-coV-2: Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών Σαρηγιαννίδης Θεοδωράκη Μ.
Π117Η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευσηΤσομπανούδη
Π118Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας ΤσομπανούδηΙγνάτη Β.
Π119Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής στο περιβάλλον UnityΤσομπανούδη
Π120 Η χρήση των ψηφιακών βοηθών στη διδασκαλία ξένων γλωσσών Τσομπανούδη
Π121Υλοποίηση Αλγορίθμων της Επιστήμης των Δεδομένων με χρήση της Γλώσσας R.Τσομπανούδη
Π122Η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευσηΤσομπανούδη Τσολαίδου Κ. Σ.
Π123Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης αγώνων μαχητικών αθλημάτωνΦραγγίδης
Π124Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης αναθέσεων εκπαιδευτικού έργουΦραγγίδης
Π125Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων ψηφιακής εγκληματολογικής ετοιμότητας (Design of digital forensic ready information systems)Φραγγίδης
Π126Σχεδιασμός βιώσιμων συστημάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού (Design of sustainable enterprise resource planning systems)Φραγγίδης
Π127Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής ενός πληροφοριακού συστήματος τεκμηριωμένης ιατρικής βασισμένη στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας.Φραγγίδης
Π128Μελέτη μεθόδων και τεχνικών growth hackingΦραγγίδης Βάσου Π.
Π129Ανάπτυξη και γραφική προσομοίωση γενετικών αλγορίθμων.Χατζής
Π130Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τον εντοπισμό λογοκλοπής στην ελληνική γλώσσα.Χατζής
Π131Ανάπτυξη εφαρμογής σε κινητό για τη δημιουργία κουίζ.Χατζής
Π132Σύγχρονες εξελίξεις στην Ανάλυση και Κατάτμηση Ψηφιακών Εικόνων.Χατζής
Π133Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για εταιρία παροχής υπηρεσιών επισκευής οικιακών συσκευών.Χατζής