Θέματα πτυχιακών εργασιών


Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται όλα τα θέματα πτυχιακών εργασιών. Για κάθε θέμα υπάρχει ο υπεύθυνος καθηγητής που το επιβλέπει και ο φοιτητής που το έχει αναλάβει. Στις περιπτώσεις όπου το πεδίο «Ονοματεπώνυμο Φοιτητή» είναι κενό, αυτό σημαίνει ότι το θέμα είναι διαθέσιμο και ότι ο φοιτητής που ενδιαφέρετε για την ανάληψη του θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο καθηγητή.

Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Α/ΑΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ
Π1Επιχειρηματικό Σχέδιο για την ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης Καφέ Αιτσίδης - ΜαδυτινόςΓαλάτσης Κ.
Π2Κατάρτιση επιχειρηματικού πλάνου σε μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα που προσφέρει εναλλακτικές μορφές τουρισμού Αιτσίδης - ΜαδυτινόςΣαλή Μ.
Π3Σύγκριση ξενοδοχειακών μονάδων και βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων. Οι επιλογές των επισκεπτώνΑιτσίδης - ΜαδυτινόςΤσιμπιαράκη Δ.
Π4 Συμπεριφορά των τουριστών. Μελέτη περίπτωσης στο νησί της Μυκόνου ΒαλσαμίδηςΣαλπιγκτής Π.
Π5Προετοιμασία και Διαχείριση των δεδομένων στη διαδικασία της εξόρυξηςΓεροντίδης Πολιτίδου Χ.
Π6Πολυμεταβλητή Ανάλυση Διακύμανσης και Ανάλυση Διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε δεδομένα από έρευνα αγοράςΓεροντίδης
Π7Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση και Ανάλυση Μονοπατιού σε δεδομένα από έρευνα αγοράςΓεροντίδης
Π8Κατάτμηση Καταναλωτών και Προϊόντων από Δεδομένα Έρευνας Αγοράς με μεθόδους ΣυσταδοποίησηςΓεροντίδης
Π9Προετοιμασία και διαχείριση των δεδομένων στη διαδικασία της εξόρυξης δεδομένωνΓεροντίδης
Π10Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου κατασκευής κουνιστών παιχνιδιών με κερματοδέκτηΓιάκι - ΜαδυτινόςΑντωνίου Χ.
Π11Σχεδίαση και Υλοποίηση μιας Βάσης Δεδομένων για μια Βιομηχανία Επίπλων σε Περιβάλλον SQL Server.Γκούμας
Π12Ανάπτυξη ενός Περιβαλλοντικού Συστήματος Γνώσης για Εντοπισμό Προβλημάτων σε Ποτάμια Οικοσυστήματα με χρήση της γλώσσας Prolog.Γκούμας
Π13Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας με χρήση Μοντέλων Υπολογιστικής Νοημοσύνης. Γκούμας
Π14Σχεδίαση και Υλοποίηση ενός Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Διδασκαλία των Οικονομικών Μαθηματικών σε Περιβάλλον Οπτικού Προγραμματισμού. Γκούμας
Π15Εκπαιδευτικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο για δημιουργία περιεχομένου επαυξημένης πραγματικότηταςΓκούμας Γρηγοριάδης Α.
Π16Εικονική πραγματικότητα και εφαρμογές της στην ειδική εκπαίδευσηΓκούμας Δουμπλατζή Δ.
Π17Μελλοντικές προκλήσεις για τις «έξυπνες» πόλεις: Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ψηφιακή εγκληματολογίαΔάλλας
Π18Διερεύνηση συμμετοχής της χρήσης κινητών τηλεφώνων στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων - Ερευνώντας τις ψηφιακές αποδείξεις»Δάλλας
Π19Ψηφιακή Εγκληματολογία: τα επόμενα χρόνιαΔάλλας
Π20Ψηφιακή εγκληματολογική έρευνα και ανάλυση συσκευών που έχουν καταστραφεί από νερόΔάλλας
Π21Η επίδραση στρατηγικής διοίκησης ανθρώπινων πόρων στην Διαχείριση της γνώσης και στην απόδοση της επιχείρησηΔημητριάδηςΚούρτη Ε
Π22Ανάπτυξη καινοτόμας επιχειρηματικής ευκαιρίας με τη μέθοδο της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης: εμπειρική μελέτη» θερίου Γ. Μαρτιουσοφ Γ.
Π23Στρατηγικός προγραμματισμός: Μελέτη περίπτωσηςθερίου Γ. Σαββιδακη Κ.
Π24Βιωσιμότητα στον κλάδο της γρήγορης μόδας: κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση (critical literature review)θερίου Γ.Βασιλειάδου A.
Π25Στρατηγικός προγραμματισμός: η περίπτωση της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕθερίου Γ.Παναγιωτίδου A.
Π26Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης υφιστάμενης επιχείρησης παραγωγής και πώλησης ελαιόλαδουθερίου Γ.Παπαβασιλείου Γ.
Π27Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού: μελέτες περίπτωσης στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλονθερίου Γ.Παπακωνσταντίνου Β.
Π28Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου μονάδα παραγωγής βιοντίζελθερίου Γ.Τζιαμαλίδης Γ.
Π29Έλλειψη σεβασμού από πρόθεση στο εργασιακό περιβάλλον: εμπειρική έρευναθερίου Γ.
Π30Βιωσιμότητα στον κλάδο της γρήγορης μόδας: εμπειρική έρευναθερίου Γ.
Π31Στρατηγικός προγραμματισμός: Η περίπτωση μιας γαλακτοβιομηχανίαςθερίου Γ.Κουλουρά Ε.
Π32Πρακτικές διοίκησης ανθρώπινων πόρων: Μελέτες περίπτωσης στον κλάδο της φιλοξενίας και αναψυχήςΘερίου Γ.Ξάνθος Δ
Π33Ανάλυση εξωτερικού-εσωτερικού περιβάλλοντος και καθορισμός ανταγωνιστικής ή/και εταιρικής στρατηγικής συγκεκριμένης επιχείρησης ή οργανισμού της επιλογής σας (2 πτυχιακές).θερίου Ν.
Π34Διερεύνηση-καταγραφή και ταξινόμηση των δυναμικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων (Dynamic Capabilities) κατά μήκος της «αλυσίδαςαξίας» επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα (Μεταποίηση - Κατασκευές). Δημιουργία ενός μοντέλου-οδηγού στρατηγικής ανάλυσης για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων/οργανισμών στη διαμόρφωση των στρατηγικών τους.θερίου Ν.Δισμάνης Β.
Π35Διερεύνηση-καταγραφή και ταξινόμηση των δυναμικών ικανοτήτων-δεξιοτήτων (Dynamic Capabilities) κατά μήκος της «αλυσίδαςαξίας» επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα (Παροχή Υπηρεσιών). Δημιουργία ενός μοντέλου-οδηγού στρατηγικής σνάλυσης για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων/οργανισμών στη διαμόρφωση των στρατηγικών τους.θερίου Ν.
Π36Ανάλυση εξωτερικού-εσωτερικού περιβάλλοντος και καθορισμός ανταγωνιστικής η/και εταιρικής στρατηγικής της επιχείρησης ΄’καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε.’’Θερίου Ν.Κοβούσογλου Ι.
Π37Ανάλυση εξωτερικού-εσωτερικού περιβάλλοντος και καθορισμός ανταγωνιστικής ή και εταιρικής στρατηγικής της επιχείρησης ΚΩΤΙΔΗΣ Α.ΕΘερίου Ν.Κωτίδης Γ
Π38Ρατσισμός προς τους ομοφυλόφιλους.ΚαμενίδουΔιονυσάτου Α.
Π39Χρήση κοινωνικού Μάρκετινγκ σε ΑΜΕΑ ΚαμενίδουΗλία Κ.
Π40Κοινωνινό Μάρκετινγκ και AIDSΚαμενίδουΠαπαδάτος Κ.
Π41Θρησκευτικός Τουρισμός στο Άγιο ΌροςΚαμενίδουΤσεβελέκη Λ.
Π42Οι επιπτώσεις των social media στην ψυχική υγεία των νέωνΚαμενίδουΤσιαούσης Γ.
Π43Το λιανεμπόριο στη Θεσσαλονίκη μια ποιοτική έρευνα σε διευθυντικά στελέχηΚαμενίδου ΕΠαπαναστασίου Α
Π44Η διείσδυση του Cross Fit στα γυμναστήρια. Μια έρευνα στην περιοχή της Ξάνθης Κοντάκος Καρά Α. Χ.
Π45Η διοίκηση κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων. Εμπειρική διερεύνηση του γαλακτοκομικού κλάδου της ελληνικής αγοράς.Κοσμίδης
Π46Προσδιοριστικοί παράγοντες βιωσιμότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεωνΚοσμίδης
Π47Η σημασία της κεφαλαιακής διάρθρωσης στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων Κοσμίδης
Π48 Το μοντέλο της εφοδιαστικής αλυσίδας των μεγάλων ελληνικών εταιρειών μέσω της συνεργασίας τους με χονδρέμπορους (περίπτωση Μαντζαρόπουλος Α.Ε.)Κουτρουμανίδης Ξυλογιώργη Κ.
Π49Το στρατηγικό πλάνο δημιουργίας και ανάπτυξης ενός Ελληνικού tour operatorΚουτρουμανίδης Ευσταθιάδου Σ
Π50Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της Εφοδιαστικής αλυσίδας (ερευνητική).Μαδυτινος
Π51Η έρευνα και οι προτάσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της Εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα (βιβλιογραφικήΜαδυτινος
Π52Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των ERPs (ερευνητική).Μαδυτινος
Π53Η έρευνα και οι προτάσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των ERPs στην Ελλάδα (βιβλιογραφική).Μαδυτινος
Π54Εκπόνηση Χρηματοοικονομικού μοντέλου για την υποστήριξη επιχειρηματικού Σχεδίου μικρής τουριστικής μονάδαςΜαδυτινος
Π55 Εκπόνηση Χρηματοοικονομικού μοντέλου για την υποστήριξη επιχειρηματικού Σχεδίου μικρομεσαίας επιχείρησης τροφίμων.Μαδυτινος
Π56Αξιολόγηση της ικανοποίησης εξερχόμενων φοιτητών Erasmus+ την τελευταία πενταετία.Μαδυτινος
Π57Αξιολόγηση της ικανοποίησης εισερχόμενων φοιτητών Erasmus+ την τελευταία πενταετίαΜαδυτινος
Π58Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τραπεζικός κλάδοΜαδυτινόςΑσλάνη Σ.
Π59Διαχείριση επιχείρησης καυσίμων. μελέτη περίπτωσης με επιχειρηματικό σχέδιο.Μαδυτινός Κονωνά Β.
Π60Τα ΜΜΕ και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση προτύπων καταναλωτικής συμπεριφοράςΜάμαληςΠαλαιός Μ
Π61Ο οινοτουρισμός στη Δράμα με περίπτωση το φεστιβάλ της ΔραμοινογνωσίαςΜάμαλης Τερσενίδης Α.
Π62Ικανοποίηση πελατών από τραπεζικές υπηρεσίεςΜάμαλης Μαυροπούλου Μ.
Π63Στάσεις καταναλωτών έναντι προϊόντων μελιούΜάμαλης
Π64Απόψεις καταναλωτών για λειτουργικά και ενναλακτικά τροφικάΜάμαλης
Π65Στάσεις καταναλωτών έναντι προϊόντων ιδιωτικής ετικέταςΜάμαλης
Π66Ικανοποίηση καταναλωτών από τις υπηρεσίες των super marketΜάμαλης Τσιριπίδου Β.
Π67Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και η υιοθέτηση του από τις επιχειρήσειςΜάμαλης Χατζηδημητρίου Κ.
Π68Οι στάσεις των καταναλωτών έναντι των λειτουργικών τροφίμων Μάμαλης Κυρκιλή Π. -Σ.
Π69Διαδικασίες ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας και νομικά ζητήματαΜαρδύρης Κεντριστάκη Ε.
Π70Ψηφιακή εγκληματολογική έρευνα στους υπολογιστές, στο διαδίκτυο και σε φορητές συσκευέςΜαρδύρης Σαμαρά Λ.
Π71Ετοιμότητα συστημάτων για ψηφιακές εγκληματολογικές έρευνεςΜαρδύρης Τσακουρίδου Σ.
Π72 Το εργασιακό άγχος και οι επιπτώσεις του στο νοσηλευτικό προσωπικό» Περιπτωσιακή μελέτη Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ΘεσσαλονίκηςΜπορμπότση Άγγου Β.
Π73Η ψηφιακή διάσταση της μουσειακής επικοινωνίας: Ο ρόλος του ψηφιακού μάρκετινγκ στην προβολή των σύγχρονων μουσείωνΜυλωνάΚεχαγιά M.
Π74Ο ρόλος του ψηφιακού μάρκετινγκ στον τουρισμό. Η περίπτωση του νομού ΚαβάλαςΜυλωνά
Π75Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων ως μέσο προβολής και ανάπτυξης των επιχειρήσεων του Νομού Ξάνθης. Η περίπτωση επιχειρήσεων εστίασηςΜυλωνάΤζανίδου Σ.
Π76Η προβολή του τουρισμού μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Μελέτη περίπτωσηςΜυλωνάΒασιλάκης Ε.
Π77Η προβολή και προώθηση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στα ψηφιακά μέσαΜυλωνά
Π78Η ψηφιακή διάσταση της επικοινωνίας. Ο ρόλος του ψηφιακού μάρκετινγκ στην προώθηση των αναγκαίων μέτρωνΜυλωνά
Π79Το Facebook ως μέσο προβολής της σύγχρονης προσφυγικής κρίσης στην ΕλλάδαΜυλωνάΓιαννή Α.
Π80Τηλεοπτική διαφήμιση και αθλητικά γεγονότα στον ελληνικό χώροΜυλωνά Γλυμπάτσα Σ.
Π81Η αλλαγή στάσης των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε περίοδο οικονομικής κρίσηςΜυλωνά Τσενεκλίδης Ε
Π82Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και του Yachting στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η περίπτωση της μαρίνας Καβάλας.Οικονόμου
Π83Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και το Yachting στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μελέτη για τη δημιουργία και τη βιωσιμότητα μαρίνας στην ΑλεξανδρούποληΟικονόμου
Π84Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και του Yachting στην περιφέρεια ………………... Η περίπτωση της μαρίνας ……….. (περιοχή κατοικίας του φοιτητή).Οικονόμου
Π85Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και το Yachting στην περιφέρεια …………….. Μελέτη για τη δημιουργία και τη βιωσιμότητα μαρίνας στην ………………. (περιοχή κατοικίας του φοιτητή).Οικονόμου
Π86Τουριστική ανάπτυξη: προτάσεις για την αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος στο Νομό ΞάνθηςΟικονόμου
Π87Τουριστική ανάπτυξη: προτάσεις για την αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος στο Νομό ΡοδόπηςΟικονόμου
Π88Τουριστική ανάπτυξη προτάσεις για την αναδιάρθρωση του τουριστικού προϊόντος στο Νομό ΠιερίαςΟικονόμουΚαραπαναγιωτίδου Μ
Π89Η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα και η περιφερειακή της κατανομή: η περίπτωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΟικονόμου
Π90Η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα και η περιφερειακή της κατανομή: η περίπτωση της Περιφέρειας ……………( κατοικίας του φοιτητή)Οικονόμου
Π91Η τουριστική αποδοχή της Θάσου στους φοιτητές του ΔΙΠΑΕ στα Τμήματα ΚαβάλαςΟικονόμουΤσέλα Α.
Π92 Η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και του Yachting στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περίπτωση μαρίνας Καβάλας ΟικονόμουΜπαϊρακταρίδου Χ.
Π93 Η περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως επιλογή τουριστικού προορισμού από τους φοιτητές του ΔΙΠΑΕ Καβάλας Οικονόμου ΣτέφανοςΜπογκντάνι Μ.
Π94Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης αναθέσεων πτυχιακών εργασιώνΠαναγιωτόπουλοςΚολοβού Ε
Π95Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου:Περίπτωση Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑλεξανδρούποληςΠαναγιωτόπουλος
Π96Ανάπτυξη εφαρμογής για AndroidΠαναγιωτόπουλος
Π97Η ρομποτική στην εκπαιδευση Παναγιωτόπουλος
Π98Οι ηλεκτρονικές παραγγελίες έτοιμου φαγητού και καφέ στην Ελλάδα.Παναγιωτόπουλος
Π99Ηλεκτρονικό επιχειρείν και η επίδρασή των ΤΠΕ στην ανάπτυξή του. Παναγιωτόπουλος
Π100Βαθμός αντικατάστασης των παραδοσιακών τρόπων κράτησης από τα on-line συστήματα κρατήσεωvΠαναγιωτόπουλοςΘεοδώρου Α.- Μ.
Π101Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων στην ανάπτυξη ελληνικών εταιρειών στο νομό καβάλας. μελέτη περίπτωσηςΠαυλιδης Κασαπη Φ.-Μ.
Π102Ηλεκτρονικός ΤουρισμόςΠαυλιδης Κουκουβίνου Π.
Π103Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου. Περίπτωση εφαρμογής στον κλάδο του τουρισμού (ενοικιαζόμενα δωμάτια) και στην περιοχή της πόλης ΚαβάλαςΠιπιλιαγκόπουλος Ανδρονίδου Ά.
Π104Συγκριτική ανάλυση οικονομικών καταστάσεων με τη βοήθεια αριθμοδεικτών επιλεγμένης επιχείρησηςΠιπιλιαγκόπουλος Μακρίδης Π
Π105Μελέτη κοστολόγησης της καλλιέργειας ελιάς στη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΠιπιλιαγκόπουλος Σαρκίς Γ.
Π106Η οργάνωση και η διοίκηση των μονάδων υγείας. Η περίπτωση του Νοσοκομείου καβάλαςΠιπιλιαγκοπουλος Πατσίδου Μ.
Π107Η Λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων στις αποθήκεςΠιπιλιαγκοπουλος Γκάτζια Σ.
Π108Η εξαγωγή του οικονομικού αποτελέσματος σε επιχειρήσεις με διπλογραφικά τηρούμενα βιβλίαΠιπιλιαγκοπουλος
Π109Συγκριτική ανάλυση Οικονομικών καταστάσεων επιλεγμένων επιχειρήσεων (2 θέματα)Πιπιλιαγκοπουλος
Π110Διεπιχειρησιακή ανάλυση Οικονομικών καταστάσεων επιλεγμένων επιχειρήσεων (2 θέματα)Πιπιλιαγκοπουλος
Π111Airbnb vs Hotel. Σύγκριση των reviews στη Booking.com (Καβάλα)ΣαρηγιαννίδηςΑγαθονίδου Χρ.
Π112Εξαπάτηση κατά τη διάρκεια γραπτών εξετάσεων εξαμήνου σε σχολές Διοίκησης και Οικονομίας (Νότια Ελλάδα)ΣαρηγιαννίδηςΕυσταθιάδη Α.
Π113Ανώτατη ηγεσία , ενδυνάμωση υπαλλήλων , ικανοποίηση εργαζομένων και ικανοποίηση πελατών σε οργανισμούς που έχουν υιοθετήσει συστήματα διαχείρισης ολικής ποιότητας .Μια Εμπειρική ΈρευναΣαρηγιαννίδηςΛόντος Γ.
Π114Εξαπάτηση κατά τη διάρκεια γραπτών εξετάσεων εξαμήνου σε σχολές Διοίκησης και Οικονομίας (Βόρεια Ελλάδα)ΣαρηγιαννίδηςΠαναγόπουλος Γ.
Π115Airbnb vs Hotel. Σύγκριση των reviews στη Booking.com (Χαλκιδική)ΣαρηγιαννίδηςΣλίμπα Ι.
Π116Η χρήση του Facebook ως εκπαιδευτικό εργαλείοΣαρηγιαννίδηςΒασιλόπουλος Κ.
Π117Δημιουργία Business Plan για κατάστημα ντελικατέσεν με χώρο εστίασηςΣαρηγιαννίδηςΚουτρουλός Β
Π118Δια ζώσης και εξ' αποστάσεως μάθηση. Οι αλλαγές στην εκπαίδευση λόγω πανδημίαςΣαρηγιαννίδηςΑμβαζά Ά.
Π119Ανάλυση δεδομένων των καταλυμάτων μέσα από την ιστοσελίδα της booking.com για την περιοχή της ΚαβάλαςΣαρηγιαννίδηςΓεωργούλης Φ.
Π120Η εξ αποστάσεως διδασκαλία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την περίοδο της πανδημίας του SARS-CoV-2 από την οπτική γωνία εκπαιδευτικών και γονέωνΣαρηγιαννίδηςΤελλίδου Χ.
Π121Μελέτη πρόθεσης των Ελλήνων φοιτητών για συμμετοχή σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.Σαρηγιαννίδης Δραμπάλα Κ.
Π122Ο ξενοδοχειακός κλάδος και τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης :Μέτρηση ικανοποίησης επισκεπτών Σαρηγιαννίδης Καρδαράς Β.
Π123 Ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης: Σύγκριση των αξιολογήσεων στη BOOKING.COM Σαρηγιαννίδης Κοντογεωργου Ν.
Π124 Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών εργαλείων του πανελληνίου σχολικού δικτύου την περίοδο του SARS-coV-2: Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών Σαρηγιαννίδης Θεοδωράκη Μ.
Π125Η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευσηΤσομπανούδη
Π126Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας ΤσομπανούδηΙγνάτη Β.
Π127Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής στο περιβάλλον UnityΤσομπανούδη
Π128 Η χρήση των ψηφιακών βοηθών στη διδασκαλία ξένων γλωσσών Τσομπανούδη
Π129Υλοποίηση Αλγορίθμων της Επιστήμης των Δεδομένων με χρήση της Γλώσσας R.Τσομπανούδη
Π130Η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευσηΤσομπανούδη Τσολαίδου Κ. Σ.
Π131Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης αγώνων μαχητικών αθλημάτωνΦραγγίδης
Π132Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης αναθέσεων εκπαιδευτικού έργουΦραγγίδης
Π133Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων ψηφιακής εγκληματολογικής ετοιμότητας (Design of digital forensic ready information systems)Φραγγίδης
Π134Σχεδιασμός βιώσιμων συστημάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού (Design of sustainable enterprise resource planning systems)Φραγγίδης
Π135Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής ενός πληροφοριακού συστήματος τεκμηριωμένης ιατρικής βασισμένη στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας.Φραγγίδης
Π136Μελέτη μεθόδων και τεχνικών growth hackingΦραγγίδης Βάσου Π.
Π137Ανάπτυξη και γραφική προσομοίωση γενετικών αλγορίθμων.Χατζής
Π138Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τον εντοπισμό λογοκλοπής στην ελληνική γλώσσα.Χατζής
Π139Ανάπτυξη εφαρμογής σε κινητό για τη δημιουργία κουίζ.Χατζής
Π140Σύγχρονες εξελίξεις στην Ανάλυση και Κατάτμηση Ψηφιακών Εικόνων.Χατζής
Π141Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για εταιρία παροχής υπηρεσιών επισκευής οικιακών συσκευών.Χατζής