Προβολή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης


Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τις σχετικές με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ισχύουσες θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Οι θέσεις με όλα τα σχετικά στοιχεία ενημερώνονται περιοδικά από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 1. Δ.Ε.Η.
 2. Kleemann
 3. ENA CHANNEL
 4. Galanos Engineering
 5. Attica Bank
 6. Λογιστικό γραφείο Φραγκιαδάκης Χρήστος 
 7. Δ.Ο.Υ Καβάλας 
 8. Τελωνείο Καβάλας 
 9. Λογιστικό Γραφείο Μαχαιρίδου
 10. Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
 11. Ιχθυόσκαλα Καβάλας 
 12. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 13. ΕΥΑΘ
 14. Εθνική Τράπεζα 
 15. Αγγελία Kleemann
 16. Νέα Τηλεόραση Α.Ε.
 17. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
 18. EPSILON NET
 19. ArtAbout
 20. Αγγελία Kleemann TEI Πρακτική Άσκηση_Τμήμα Customer Experience
 21. VPOWER
 22. Star-Channel_1
 23. Star-Channel_2

 

praktiki_18_19-1