Προβολή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης


Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τις σχετικές με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ισχύουσες θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Οι θέσεις με όλα τα σχετικά στοιχεία ενημερώνονται περιοδικά από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 1. Galanos Engineering
 2. Attica Bank
 3. Λογιστικό γραφείο Φραγκιαδάκης Χρήστος 
 4. Δ.Ο.Υ Καβάλας 
 5. Τελωνείο Καβάλας 
 6. Λογιστικό Γραφείο Μαχαιρίδου
 7. Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
 8. Ιχθυόσκαλα Καβάλας 
 9. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 10. ΕΥΑΘ
 11. Εθνική Τράπεζα 
 12. Αγγελία Kleemann
 13. Νέα Τηλεόραση Α.Ε.
 14. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
 15. EPSILON NET
 16. ArtAbout
 17. Αγγελία Kleemann TEI Πρακτική Άσκηση_Τμήμα Customer Experience
 18. VPOWER
 19. Star-Channel_1
 20. Star-Channel_2

 

praktiki_18_19-1