Προβολή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης


Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τις σχετικές με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ισχύουσες θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Οι θέσεις με όλα τα σχετικά στοιχεία ενημερώνονται περιοδικά από τη Γραμματεία του Τμήματος.

  1. Αγγελία Kleemann TEI Πρακτική Άσκηση_Τμήμα Customer Experience
  2. VPOWER
  3. Star-Channel_1
  4. Star-Channel_2

 

praktiki_18_19-1