Προβολή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης


Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τις σχετικές με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ισχύουσες θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Οι θέσεις με όλα τα σχετικά στοιχεία ενημερώνονται περιοδικά από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 1. NETPLAN
 2. BLOOM
 3. COSMOTE
 4. ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ
 5. ΕΥΑΘ  Αίτηση 
 6. Ζαριφόπουλος Α.Ε  
 7. Netplan
 8. Attica Bank
 9. Σ. Αϊβαζιδης  Α.Ε.Β.Ε
 10. Εθνική Τράπεζα 
 11. Λογιστικό Γραφείο Μαχαιρίδου
 12. Λογιστικό Γραφείο Βέτσικας_Ευθύμιος
 13. ΕΥΑΘ  Αίτηση 
 14. Star 
 15. Galanos Enginneering 
 16. Δ.Ε.Η.
 17. Kleemann
 18. ENA CHANNEL
 19. Galanos Engineering
 20. Attica Bank
 21. Λογιστικό γραφείο Φραγκιαδάκης Χρήστος 
 22. Δ.Ο.Υ Καβάλας            Τροποποίηση 
 23. Τελωνείο Καβάλας 
 24. Λογιστικό Γραφείο Μαχαιρίδου
 25. Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
 26. Ιχθυόσκαλα Καβάλας 
 27. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 28. ΕΥΑΘ
 29. Εθνική Τράπεζα 
 30. Αγγελία Kleemann
 31. Νέα Τηλεόραση Α.Ε.
 32. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
 33. EPSILON NET
 34. ArtAbout
 35. Αγγελία Kleemann TEI Πρακτική Άσκηση_Τμήμα Customer Experience
 36. VPOWER
 37. Star-Channel_1
 38. Star-Channel_2

 

praktiki_18_19-1