Προβολή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης


Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τις σχετικές με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ισχύουσες θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Οι θέσεις με όλα τα σχετικά στοιχεία ενημερώνονται περιοδικά από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 1. ΕΥΑΘ  Αίτηση 
 2. Ζαριφόπουλος Α.Ε  
 3. Netplan
 4. Attica Bank
 5. Σ. Αϊβαζιδης  Α.Ε.Β.Ε
 6. Εθνική Τράπεζα 
 7. Λογιστικό Γραφείο Μαχαιρίδου
 8. Λογιστικό Γραφείο Βέτσικας_Ευθύμιος
 9. ΕΥΑΘ  Αίτηση 
 10. Star 
 11. Galanos Enginneering 
 12. Δ.Ε.Η.
 13. Kleemann
 14. ENA CHANNEL
 15. Galanos Engineering
 16. Attica Bank
 17. Λογιστικό γραφείο Φραγκιαδάκης Χρήστος 
 18. Δ.Ο.Υ Καβάλας            Τροποποίηση 
 19. Τελωνείο Καβάλας 
 20. Λογιστικό Γραφείο Μαχαιρίδου
 21. Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
 22. Ιχθυόσκαλα Καβάλας 
 23. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 24. ΕΥΑΘ
 25. Εθνική Τράπεζα 
 26. Αγγελία Kleemann
 27. Νέα Τηλεόραση Α.Ε.
 28. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
 29. EPSILON NET
 30. ArtAbout
 31. Αγγελία Kleemann TEI Πρακτική Άσκηση_Τμήμα Customer Experience
 32. VPOWER
 33. Star-Channel_1
 34. Star-Channel_2

 

praktiki_18_19-1