Προβολή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης


Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τις σχετικές με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ισχύουσες θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Οι θέσεις με όλα τα σχετικά στοιχεία ενημερώνονται περιοδικά από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 1. Attica Bank
 2. Σ. Αϊβαζιδης  Α.Ε.Β.Ε
 3. Εθνική Τράπεζα 
 4. Λογιστικό Γραφείο Μαχαιρίδου
 5. Λογιστικό Γραφείο Βέτσικας_Ευθύμιος
 6. ΕΥΑΘ  Αίτηση 
 7. Star 
 8. Galanos Enginneering 
 9. Δ.Ε.Η.
 10. Kleemann
 11. ENA CHANNEL
 12. Galanos Engineering
 13. Attica Bank
 14. Λογιστικό γραφείο Φραγκιαδάκης Χρήστος 
 15. Δ.Ο.Υ Καβάλας            Τροποποίηση 
 16. Τελωνείο Καβάλας 
 17. Λογιστικό Γραφείο Μαχαιρίδου
 18. Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
 19. Ιχθυόσκαλα Καβάλας 
 20. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 21. ΕΥΑΘ
 22. Εθνική Τράπεζα 
 23. Αγγελία Kleemann
 24. Νέα Τηλεόραση Α.Ε.
 25. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
 26. EPSILON NET
 27. ArtAbout
 28. Αγγελία Kleemann TEI Πρακτική Άσκηση_Τμήμα Customer Experience
 29. VPOWER
 30. Star-Channel_1
 31. Star-Channel_2

 

praktiki_18_19-1