Προβολή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης


Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τις σχετικές με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ισχύουσες θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Οι θέσεις με όλα τα σχετικά στοιχεία ενημερώνονται περιοδικά από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 1. COSMOTE
 2. ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ
 3. ΕΥΑΘ  Αίτηση 
 4. Ζαριφόπουλος Α.Ε  
 5. Netplan
 6. Attica Bank
 7. Σ. Αϊβαζιδης  Α.Ε.Β.Ε
 8. Εθνική Τράπεζα 
 9. Λογιστικό Γραφείο Μαχαιρίδου
 10. Λογιστικό Γραφείο Βέτσικας_Ευθύμιος
 11. ΕΥΑΘ  Αίτηση 
 12. Star 
 13. Galanos Enginneering 
 14. Δ.Ε.Η.
 15. Kleemann
 16. ENA CHANNEL
 17. Galanos Engineering
 18. Attica Bank
 19. Λογιστικό γραφείο Φραγκιαδάκης Χρήστος 
 20. Δ.Ο.Υ Καβάλας            Τροποποίηση 
 21. Τελωνείο Καβάλας 
 22. Λογιστικό Γραφείο Μαχαιρίδου
 23. Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
 24. Ιχθυόσκαλα Καβάλας 
 25. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 26. ΕΥΑΘ
 27. Εθνική Τράπεζα 
 28. Αγγελία Kleemann
 29. Νέα Τηλεόραση Α.Ε.
 30. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
 31. EPSILON NET
 32. ArtAbout
 33. Αγγελία Kleemann TEI Πρακτική Άσκηση_Τμήμα Customer Experience
 34. VPOWER
 35. Star-Channel_1
 36. Star-Channel_2

 

praktiki_18_19-1