Προβολή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης


Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τις σχετικές με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ισχύουσες θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Οι θέσεις με όλα τα σχετικά στοιχεία ενημερώνονται περιοδικά από τη Γραμματεία του Τμήματος.ε

 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 2. ΕΥΑΘ
 3. Εθνική Τράπεζα 
 4. Αγγελία Kleemann
 5. Νέα Τηλεόραση Α.Ε.
 6. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
 7. EPSILON NET
 8. ArtAbout
 9. Αγγελία Kleemann TEI Πρακτική Άσκηση_Τμήμα Customer Experience
 10. VPOWER
 11. Star-Channel_1
 12. Star-Channel_2

 

praktiki_18_19-1