Προβολή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης


Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τις σχετικές με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ισχύουσες θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Οι θέσεις με όλα τα σχετικά στοιχεία ενημερώνονται περιοδικά από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 1. Ζαριφόπουλος Α.Ε  
 2. Netplan
 3. Attica Bank
 4. Σ. Αϊβαζιδης  Α.Ε.Β.Ε
 5. Εθνική Τράπεζα 
 6. Λογιστικό Γραφείο Μαχαιρίδου
 7. Λογιστικό Γραφείο Βέτσικας_Ευθύμιος
 8. ΕΥΑΘ  Αίτηση 
 9. Star 
 10. Galanos Enginneering 
 11. Δ.Ε.Η.
 12. Kleemann
 13. ENA CHANNEL
 14. Galanos Engineering
 15. Attica Bank
 16. Λογιστικό γραφείο Φραγκιαδάκης Χρήστος 
 17. Δ.Ο.Υ Καβάλας            Τροποποίηση 
 18. Τελωνείο Καβάλας 
 19. Λογιστικό Γραφείο Μαχαιρίδου
 20. Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
 21. Ιχθυόσκαλα Καβάλας 
 22. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 23. ΕΥΑΘ
 24. Εθνική Τράπεζα 
 25. Αγγελία Kleemann
 26. Νέα Τηλεόραση Α.Ε.
 27. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
 28. EPSILON NET
 29. ArtAbout
 30. Αγγελία Kleemann TEI Πρακτική Άσκηση_Τμήμα Customer Experience
 31. VPOWER
 32. Star-Channel_1
 33. Star-Channel_2

 

praktiki_18_19-1