Προβολή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης


Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τις σχετικές με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ισχύουσες θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Οι θέσεις με όλα τα σχετικά στοιχεία ενημερώνονται περιοδικά από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 1. Netplan
 2. Attica Bank
 3. Σ. Αϊβαζιδης  Α.Ε.Β.Ε
 4. Εθνική Τράπεζα 
 5. Λογιστικό Γραφείο Μαχαιρίδου
 6. Λογιστικό Γραφείο Βέτσικας_Ευθύμιος
 7. ΕΥΑΘ  Αίτηση 
 8. Star 
 9. Galanos Enginneering 
 10. Δ.Ε.Η.
 11. Kleemann
 12. ENA CHANNEL
 13. Galanos Engineering
 14. Attica Bank
 15. Λογιστικό γραφείο Φραγκιαδάκης Χρήστος 
 16. Δ.Ο.Υ Καβάλας            Τροποποίηση 
 17. Τελωνείο Καβάλας 
 18. Λογιστικό Γραφείο Μαχαιρίδου
 19. Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
 20. Ιχθυόσκαλα Καβάλας 
 21. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 22. ΕΥΑΘ
 23. Εθνική Τράπεζα 
 24. Αγγελία Kleemann
 25. Νέα Τηλεόραση Α.Ε.
 26. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
 27. EPSILON NET
 28. ArtAbout
 29. Αγγελία Kleemann TEI Πρακτική Άσκηση_Τμήμα Customer Experience
 30. VPOWER
 31. Star-Channel_1
 32. Star-Channel_2

 

praktiki_18_19-1