Δρ. Θερίου Γεώργιος


 

Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462299
e-mail: gtheriou@teiemt.gr

Βαθμίδα
Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (pdf)