Παναγιωτόπουλος Φώτιος


Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462314
e-mail: fpanag@teiemt.gr

Θέση

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Βασικός τίτλος Σπουδών: Πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Σ.Τ.Ε.Φ Αθήνας.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) Διοικητική Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (pdf)