Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου


Οι φοιτητές των παλιών προγραμμάτων σπουδών, οι οποίοι χρωστούν μαθήματα που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα εξετάσεων, θα πρέπει να ανατρέξουν στον παρακάτω πίνακα αντιστοιχιών των μαθημάτων των παλιών προγραμμάτων σπουδών με τα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών, ώστε να βρουν τα μαθήματα στα οποία πρέπει να εξεταστούν.

Για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αντιστοιχία σε τίτλο μαθήματος αλλά σε κάποιο όνομα καθηγητή, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον αναφερόμενο υπεύθυνο καθηγητή ο οποίος θα ορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εξέταση.

Για τον πινάκα αντιστοιχιών πατήστε εδώ.

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2018-19

exams_schedule_win2018-19.v6