Ανακοίνωση προς τους φοιτητές


Σας ενημερώνουμε ότι έγινε τροποποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-20. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη σχετική ενότητα στις Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος.