Ανακοίνωση δήλωσης μαθημάτων για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ


Κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 κάποια από τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ θα προσφερθούν μέσω του Προγράμματος Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ακολουθούν οδηγίες για τη ορθή δήλωση των μαθημάτων.

 • Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ που χρωστούν το μάθημα «Μάνατζμεντ» μπορούν να το δηλώσουν στο τρέχον εξάμηνο (Χειμερινό 2021-2022) και να το παρακολουθήσουν ως «Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» μάθημα του 1ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
 • Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ που χρωστούν το μάθημα «Στατιστικές Μέθοδοι Προβλέψεις» μπορούν να το δηλώσουν στο τρέχον εξάμηνο (Χειμερινό 2021-2022) και να το παρακολουθήσουν ως «Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση ΙΙ» μάθημα του 3ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
 • Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ που χρωστούν το μάθημα «Αρχές Μάρκετινγκ» μπορούν να το δηλώσουν στο τρέχον εξάμηνο (Χειμερινό 2021-2022) και να το παρακολουθήσουν ως «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ» μάθημα του 1ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
 • Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ που χρωστούν το μάθημα «Στατιστική Επιχειρήσεων» Θεωρία και Εργαστήριο μπορούν να δηλώσουν το μάθημα και να δώσουν εξετάσεις στο Χειμερινό Εξάμηνο. Το μάθημα μπορούν να το παρακολουθήσουν στο Εαρινό Εξάμηνο ως «Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση I» μάθημα του 2ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
 • Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ που χρωστούν το μάθημα «Μακροοικονομική Ανάλυση» ή/και το μάθημα «Μικροοικονομική Ανάλυση» μπορούν να δηλώσουν το μάθημα και να δώσουν εξετάσεις τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο. Το μάθημα μπορούν να το παρακολουθήσουν στο Εαρινό Εξάμηνο ως «Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία» μάθημα του 2ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
 • Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ που χρωστούν το μάθημα «Βάσεις Δεδομένων – Θεωρία» μπορούν να το δηλώσουν στο τρέχον εξάμηνο (Χειμερινό 2021-2022) και να το παρακολουθήσουν ως «Βάσεις Δεδομένων» του 3ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Οι φοιτητές που χρωστούν το μάθημα «Βάσεις Δεδομένων – Εργαστήριο» μπορούν να το δηλώσουν στο τρέχον εξάμηνο (Χειμερινό 2021-2022) και να δώσουν εξετάσεις στο Χειμερινό Εξάμηνο.
 • Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ που χρωστούν το μάθημα «Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης» μπορούν να το δηλώσουν στο τρέχον εξάμηνο (Χειμερινό 2021-2022) και να το παρακολουθήσουν ως «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία» μάθημα του 5ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
 • Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ που χρωστούν το μάθημα «Συμπεριφορά Καταναλωτή» μπορούν να δηλώσουν το μάθημα και να δώσουν εξετάσεις τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο. Το μάθημα μπορούν να το παρακολουθήσουν στο Εαρινό Εξάμηνο ως «Συμπεριφορά Καταναλωτή» μάθημα του 6ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
 • Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ που χρωστούν το μάθημα «Διαχείριση Έργων» μπορούν να το δηλώσουν στο τρέχον εξάμηνο (Χειμερινό 2021-2022) και να το παρακολουθήσουν ως «Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων» μάθημα του 5ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
 • Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ που χρωστούν το μάθημα «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών» μπορούν να δηλώσουν το μάθημα και να δώσουν εξετάσεις τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο. Το μάθημα μπορούν να το παρακολουθήσουν στο Εαρινό Εξάμηνο ως «Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Λειτουργικά Συστήματα» μάθημα του 6ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
 • Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ που χρωστούν το μάθημα «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» μπορούν να το δηλώσουν στο τρέχον εξάμηνο (Χειμερινό 2021-2022) και να το παρακολουθήσουν ως «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» μάθημα του 5ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
 • Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ που χρωστούν το μάθημα «Διοικητική Λογιστική Ι» μπορούν να δηλώσουν το μάθημα και να δώσουν εξετάσεις τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο. Το μάθημα μπορούν να το παρακολουθήσουν στο Εαρινό Εξάμηνο ως «Διοικητική Λογιστική» μάθημα του 2ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
 • Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ που χρωστούν το μάθημα «Στρατηγική Διοίκηση» μπορούν να δηλώσουν το μάθημα και να δώσουν εξετάσεις τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο. Το μάθημα μπορούν να το παρακολουθήσουν στο Εαρινό Εξάμηνο ως «Στρατηγική Διοίκηση» μάθημα του 6ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
 • Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ που χρωστούν το μάθημα «Διακριτά Μαθηματικά – Γραμμική Άλγεβρα» μπορούν να δηλώσουν το μάθημα και να δώσουν εξετάσεις τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο. Το μάθημα μπορούν να το παρακολουθήσουν στο Εαρινό Εξάμηνο ως «Μαθηματικά II» μάθημα του 2ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.