Αρχές Μάρκετινγκ


ΜΟΝΟ για αυτήν την εβδομάδα το μάθημα Αρχές Μάρκετινγκ θα πραγματοποιηθεί στις 20/2/2020 ήμερα Πέμπτη και ώρα 12:30 ΑΝΤΙ Παρασκευή 21/2/2020. Στο πρώτο μάθημα θα συζητήσουμε τις διοικητικές λεπτομέρειες του μαθήματος Από την ερχόμενη εβδομάδα το μάθημα θα πραγματοποιείται κανονικά την Παρασκευή και την ώρα που αναφέρει το πρόγραμμα. Παρακαλώ να μπαίνετε τακτικά στην πλατφόρμα του e-class του μαθήματος για να ενημερώνεστε για τις ανακοινώσεις

 

 

Η διδάσκουσα

Δρ Καμενίδου Ειρήνη