Απομακρυσμένη εκπαίδευση


Η διαδικασία δοκιμών πρόσβασης στο ψηφιακό σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης των μαθημάτων από τους φοιτητές έχει ξεκινήσει. Όσοι φοιτητές δεν έχουν λάβει στον πανεπιστημιακό τους λογαριασμό email (της μορφής username@mst.ihu.gr ή username@teiemt.gr) με την πρόσκληση για δοκιμή να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους του συστήματος στο email mizas@mst.ihu.gr