Ανακοίνωση


Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν το χρονικό αυτό διάστημα, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020, παρατείνεται μέχρι 27-4-2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Μετά τη λήξη της παράτασης δε θα δοθεί δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων για κανένα λόγο.