Εγγραφές Φοιτητών σε Εργαστηριακές Ομάδες Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2018/2019


Οι εγγραφές σε εργαστηριακές ομάδες για το νέο εξάμηνο θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 18/2  έως και Παρασκευή  22/2/2019. Οι εγγραφές σε εργαστηριακές ομάδες θα πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο (Ε1) κάθε μαθήματος. Η εγγραφή σε εργαστηριακή ομάδα είναι υποχρεωτική και προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση του εργαστηριακού μαθήματος.

Η εγγραφή στο εργαστήριο δεν αποτελεί δήλωση του μαθήματος. Για το λόγο αυτό πριν εγγραφείτε σε εργαστηριακό μάθημα βεβαιωθείτε ότι είναι ανάμεσα στα μαθήματα που μπορείτε να δηλώσετε κατά την περίοδο δήλωσης μαθημάτων.