Δρ. Ιωάννης Ι. Γεροντίδης


  Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462326
                                                                       e-mail: igeront@teiemt.gr                                                                    

Βαθμίδα
Καθηγητής
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (pdf)