Δρ. Μαρδύρης Βασίλειος


Διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Αγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα
Τηλ: 0030-2510-462183
fax: 0030-2510-462322
e-mail: mardiris@teiemt.gr

Βαθμίδα
Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (pdf)